Tiếng Việt | English

21/06/2021 - 13:38

Long An: Công bố nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X

Sáng 21/6, tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Long An báo cáo tổng kết công tác bầu cử và công bố Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải (bên phải) trao Giấy chứng nhận cho đại biểu HĐND tỉnh khóa X

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp, bảo đảm cơ cấu, thành phần như kết quả của các Hội nghị hiệp thương.

Trong đó, đại biểu Quốc hội: Số đại biểu được bầu là 8, số đại biểu trúng cử là 8, trong đó có 3 đại biểu Trung ương; đại biểu HĐND tỉnh: Số đại biểu được bầu là 60, số đại biểu trúng cử là 60; đại biểu HĐND cấp huyện: Số đại biểu được bầu là 476, số đại biểu trúng cử là 473, so với số lượng ấn định thì địa phương bầu thiếu 3 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã: Số đại biểu được bầu là 4.863, số đại biểu trúng cử là 4.819, so với số lượng ấn định thì địa phương bầu thiếu 44 đại biểu.

Qua tổng kết cuộc bầu cử có 48 tập thể và 138 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và có 2 tập thể, 3 cá nhân đề xuất Trung ương khen thưởng.

Theo đánh giá của UBBC tỉnh, cuộc bầu cử được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự tập trung thống nhất, kịp thời từ Trung ương đến địa phương. Việc lãnh đạo, quán triệt nhân sự ứng cử các cấp của cấp ủy, UBBC các cấp khá tốt. Công tác bầu cử được chuẩn bị thực hiện từ rất sớm. Công tác hiệp thương được thực hiện chặt chẽ.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất nhất là ở các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, sâu sát của các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, UBBC các cấp. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử bảo đảm đúng định hướng, đậm nét, phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai trên diện rộng và đi vào chiều sâu và đạt được hiệu ứng tuyên truyền cao; được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú để người dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình thông qua việc bầu cử.

Ngày 28/5/2021, UBBC tỉnh đã ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 60 đại biểu.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết