Tiếng Việt | English

03/08/2015 - 15:37

Long An: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng huyện Đức Hòa tăng bình quân hằng năm 15,5%


Chào mừng Đại hội

Theo Phó Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Đoạn, từ ngày 5 đến 7-8-2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Hòa sẽ được diễn ra. Thời gian qua, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về đại hội thông qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở, các băng rôn,… Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn thành.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Đoạn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt bình quân 14,6%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó sản xuất công nghiệp-xây dựng chiếm 89,38%, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 15,5%.


Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đức Hòa trước ngày khai mạc đại hội

Trên địa bàn huyện hiện có 10 khu và 10 cụm công nghiệp (7 khu và 6 cụm đã đi vào hoạt động) thu hút 665 dự án sản xuất, kinh doanh. Tiến độ san lấp và đầu tư hạ tầng đạt 43% diện tích đối với khu công nghiệp và 60% đối với cụm công nghiệp. Từ đó, lao động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ 70%, tăng so với năm 2010 gần 50%.

Đối với sản xuất nông nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2015 là 4,5%. Năm 2015, sản lượng lương thực đạt 110.000 tấn. Cơ cấu giá trị sản xuất trong nội bộ ngành nông nghiệp có chuyển dịch tích cực, hợp lý.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết