Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 11:13

Long An

Long An: Tân Trụ hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, chất lượng cao


Thu hoạch lúa

Huyện Tân Trụ có 8.462ha đất sản xuất nông nghiệp. Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền vững, chất lượng cao, hằng năm, giá trị sản xuất trên các lĩnh vực liên tục tăng. Năm 2015, sản lượng lương thực ước đạt 105.000 tấn, năng suất bình quân 57,3 tạ/ha. Thời gian qua, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều trang trại, gia trại với quy mô lớn, thực hiện liên kết sản xuất, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa, tập trung, chuyên canh cao.

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trần Văn Đốc cho biết: “Tân Trụ đã rà soát, quy hoạch trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, mô hình điểm trồng cây thanh long gắn với quy hoạch nông thôn mới. Huyện đã ban hành kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2014-2020 theo hướng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng, nhằm thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy sản xuất theo quy hoạch mang tính tập trung hàng hóa lớn, chất lượng cao và bền vững. Vụ lúa Đông - Xuân năm 2014-2015, Tân Trụ có diện tích gieo sạ 6.071ha, đạt 101,2% kế hoạch, với năng suất 76,47 tạ/ha (lúa khô) và sản lượng 46.425 tấn. Các doanh nghiệp đã ký hợp đồng bao tiêu lúa cho nông dân tổng cộng 961,3/1.040ha, với 8.283 tấn. Giá thu mua lúa của các doanh nghiệp tại ruộng bình quân từ 4.900 đến 6.300 đồng/kg. Nếu nông dân giao lúa cho doanh nghiệp tại nhà máy sẽ được trả thêm 200 đồng/kg”.

Là huyện nông nghiệp, nhưng hiện đời sống của người dân Tân Trụ tương đối cao, với thu nhập trung bình từ 28-30 triệu đồng/người/năm. Ông Nguyễn Hoài Nan - cán bộ về hưu ở xã Lạc Tấn cho biết: “Chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ nông dân trong sản xuất cũng như khuyến cáo, hướng dẫn biện pháp phòng, trị bệnh kịp thời đối với vật nuôi, cây trồng. Huyện còn đầu tư phát triển giao thông, thủy lợi, thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật giúp nông dân yên tâm sản xuất, đó là tín hiệu rất đáng mừng!”.


Nông dân Tân Trụ ngày càng mở rộng mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Mục tiêu đến năm 2020, Tân Trụ sẽ có tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp bình quân từ 6 - 6,5%. Tổng đàn bò lên đến 4.500 con, trong đó có từ 200 - 300 con bò sữa; đàn gia cầm khoảng 2 triệu con; tổng sản lượng lúa đạt khoảng 95.000 tấn. Diện tích cây thanh long khoảng 200ha; diện tích cây chanh 100ha và rau màu chuyên canh là 55ha. Việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật luôn được các ngành chuyên môn tích cực triển khai ngay từ đầu vụ để nông dân áp dụng vào canh tác, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả sản xuất./.

Song Hồng

 

Chia sẻ bài viết