Tiếng Việt | English

07/07/2015 - 09:54

Tân Trụ tự hào thành tựu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết

Sau Tân Hưng và Châu Thành, Tân Trụ là huyện thứ ba trong tỉnh Long An tiến hành Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt của vùng đất ở giữa đôi dòng sông Vàm Cỏ. Bằng tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, ĐH lần này sẽ bầu chọn những người có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên vào bộ máy lãnh đạo, đồng thời, đề ra nghị quyết lãnh đạo về chính trị, KT-XH, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,...

Trên cơ sở kết quả đã đạt của nhiệm kỳ 2010-2015, trong chặng đường 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân huyện sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tin, sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân, phấn đấu thực hiện mục tiêu: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đầu tư tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, từng bước tăng dần tỷ trọng công nghiệp và thương mại-dịch vụ; xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới đi đôi với bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tân Trụ sẽ tập trung thực hiện 18 chỉ tiêu chủ yếu; 2 chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng thị trấn Tân Trụ đạt đô thị loại IV vào năm 2020. Đó là những chỉ tiêu, chương trình thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng trù phú, văn minh.

Một trong những nội dung quan trọng của ĐH là nhìn lại một chặng đường đã qua, đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả, công tác lãnh đạo của Huyện ủy trong nhiệm kỳ 2010-2015. Kết quả đã đạt rất đáng phấn khởi, lạc quan bởi trong điều kiện thực hiện nghị quyết còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của hệ thống chính trị cùng với truyền thống cần cù, sáng tạo, vượt khó và đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ Tân Trụ đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Có nhiều chỉ tiêu quan trọng liên quan đến sản xuất, chất lượng cuộc sống đã đạt và về trước thời gian như: Giao thông nông thôn, hộ sử dụng điện, nước hợp vệ sinh, trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục,... Điểm nổi bật của nhiệm kỳ qua là nông nghiệp phát triển khá mạnh, kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, đặc biệt là giao thông nông thôn, thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới làm thay đổi cuộc sống và diện mạo làng quê. Đặc biệt, giáo dục và đào tạo của huyện đã có bước phát triển mạnh, đạt kết quả quan trọng khi có đến 31/32, đạt 97% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 6 trường đạt chuẩn mức độ 2; phong trào xây dựng đời sống văn hóa thật sự chất lượng. Đó chính là cách đầu tư đúng đắn, hiệu quả, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai - nhân tố quyết định cho sự phát triển.

Với truyền thống anh hùng, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết và quyết tâm cao, ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ mở ra cơ hội mới, nhiệm vụ mới, chặng đường tiếp tục phát triển của quê hương./.

Tấn Tú

Chia sẻ bài viết