Tiếng Việt | English

29/07/2015 - 19:09

Long An: Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, địa bàn biên giới vững mạnh

 

Đại tá Trần Văn Trai kiểm tra công tác bảo quản vũ khí ở đơn vị

Nằm ở vị trí cửa ngõ của TP.HCM nối các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, phía đông có cảng biển ra cửa sông Soài Rạp, phía Tây có các cửa khẩu sang Campuchia, Long An giữ vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng. Long An có đường biên giới dài 133km tiếp giáp với Campuchia, dọc theo tuyến biên giới, có 5 cửa khẩu và các đường tiểu ngạch trao đổi hàng hóa.

Những năm qua, KT-XH trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng phát huy tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nhất là trên địa bàn biên giới.

Lực lượng vũ trang (LLVT) nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, lấy đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Công tác quản lý, giáo dục, huấn luyện bộ đội phát triển về nội dung và phương pháp, sát với thực tiễn và địa bàn tác chiến; kiện toàn tổ chức, biên chế, chủ động, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra không để bất ngờ.

Đến nay, địa phương xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,41% so với dân số. Dân quân 26 xã biên giới, ven cửa sông ra biển đạt chỉ tiêu kế hoạch, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Tập trung củng cố, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu các chốt dân quân. Đồng thời, xây dựng đủ 43/43 đầu mối đơn vị dự bị động viên.
Năm 2014 và đợt I/2015, tỉnh hoàn thành tốt công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Sức khỏe, trình độ học vấn trong thanh niên nhập ngũ và chất lượng tuyển đảng viên vượt chỉ tiêu trên giao.

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 3 huyện và diễn tập chiến đấu trị an cấp xã đạt hiệu quả. Trong đó, diễn tập hoạt động chiến đấu trị an của dân quân vùng sông nước, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa làm điểm cho Bộ Quốc phòng được đánh giá cao.

Năm qua, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ cho các ngành, địa phương. Đồng thời, tổ chức tập huấn khu vực phòng thủ cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo cấp huyện thực hiện đề án bảo đảm quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2030.

LLVT phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Quán triệt, thực hiện nghiêm công tác phối hợp hiệp đồng giữa công an-quân sự-biên phòng theo Nghị định 77/Nđ-CP của Chính phủ, duy trì chặt chẽ, tuần tra, kiểm soát nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong tình hình mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước phải có nền quốc phòng-an ninh vững mạnh.

Ngoài xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, tỉnh chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc” ngay trong thời bình.

Bên cạnh đó, LLVT các cấp chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng-an ninh cho toàn dân bằng nhiều hình thức, biện pháp theo hướng: Rộng khắp, thường xuyên, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, niềm tin vào chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Song song đó, công tác ngoại giao quốc phòng được quan tâm, chú trọng, tích cực hợp tác đạt kết quả ở nhiều lĩnh vực trên tinh thần đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh Long An - Việt Nam với chính quyền, nhân dân và Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng, Pray Veng - Quân đội Hoàng gia Campuchia trong thời gian qua đã đáp ứng kỳ vọng của nhân dân 2 tỉnh của 2 đất nước vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Năm 2015, Long An tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, ứng phó có hiệu quả trong mọi tình huống; Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân.

Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, nhất là trên địa bàn trọng điểm, địa bàn biên giới, góp phần xây dựng vành đai phòng thủ tỉnh vững mạnh tạo nền tảng góp phần đưa Long An phát triển KT-XH bền vững./.

Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết