Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 11:11

Lực lượng vũ trang Long An: Đổi mới công tác giáo dục chính trị

 

Tiểu đoàn 1 Long An giáo dục bộ đội qua truyền thống lịch sử

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới".

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đề án trên, với nhiều hình thức sát thực tế các đơn vị, ban chỉ huy quân sự 15 huyện, thị xã, thành phố triển khai sâu rộng các chuyên đề tuyên truyền về đường lối, quan điểm, tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nắm bắt và định hướng kịp thời tư tưởng bộ đội.

Song song đó, LLVT không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, góp phần nâng cao nhận thức tình hình, nhạy bén về chính trị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nhận thức rõ vai trò to lớn của công tác giáo dục chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp luôn đề cao trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và đã có nhiều biện pháp tích cực. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, cán bộ tuyên huấn đã phát huy tốt chức năng tham mưu, vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực hiện nghiêm quy chế, quy định.

Bên cạnh quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết các cấp, LLVT chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt “Ngày chính trị - văn hóa - tinh thần”, tăng cường hoạt động đối thoại giữa đại diện của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, tổ chức nhiều hình thức giao lưu văn hóa, hoạt động thể thao,... Song song đó, các đơn vị tiếp tục duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ thông báo chính trị - thời sự; đọc báo, nghe đài, xem truyền hình. Nhiều đơn vị cơ sở đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tích cực đổi mới phương pháp, sáng tạo mô hình, đồ dùng dạy học, củng cố sổ sách, bồi dưỡng tập huấn, thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi..., góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Thùy Trang- Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết