Tiếng Việt | English

10/06/2015 - 14:05

Lực lượng vũ trang Long An: Đưa "Ngày pháp luật"vào thực tiễn đời sống

Hiểu biết để sống, học tập và làm việc theo pháp luật vô cùng cần thiết với mọi công dân. trong lực lượng vũ trang (LLVT) Long An, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy đơn vị và pháp luật của nhà nước là nền tảng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Xác định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng. cấp ủy, chỉ huy LLVT của 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quán triệt nghiêm những văn bản pháp luật đến từng CBCS bằng nhiều biện pháp, trong đó “ngày pháp luật” được truyền tải sinh động, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật pháp và vận dụng vào cuộc sống.

Hội thi Ngày pháp luật

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng chương trình giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được quan tâm đúng mức. LLVT tỉnh tập trung quán triệt, giáo dục các nội dung như: Hiến pháp năm 2013, Luật Biển Việt Nam, Luật Đất đai, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và các quy định liên quan đến lĩnh vực quốc phòng-an ninh, tập huấn tuyên truyền miệng về pháp luật. Hình thức, cách thức tiến hành có nhiều đổi mới, bảo đảm phong phú, sinh động, sát yêu cầu thực tiễn, thu hút sự quan tâm, tham gia của CBCS và nhân dân.

“Ngày pháp luật” ở các đơn vị có quân trong LLVT tỉnh thường được tổ chức định kỳ hàng tháng. Ngoài phổ biến những văn bản pháp luật liên quan, cần thiết, đơn vị thường xuyên cập nhật những văn bản pháp luật mới ban hành. Bên cạnh tuyên truyền nội dung văn bản, một số đơn vị như Đại đội Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Tiểu đoàn 1 Long An,… còn lồng ghép hình thức hái hoa dân chủ, sân khấu hóa, mỗi tuần một câu chuyện pháp luật... giúp bộ đội dễ tiếp thu, dễ hiểu, dễ nhớ. Song song đó, các đơn vị còn xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của “Tổ tư vấn pháp luật”, “Câu lạc bộ pháp luật”,… Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhiều năm liền LLVT tỉnh không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm thông thường.

Ngoài luyện giỏi, rèn nghiêm thì ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội luôn vững vàng. Giáo dục, phổ biến pháp luật từ khi chiến sĩ mới bước chân vào quân ngũ, trải qua khóa huấn luyện. Các đơn vị trong LLVT tỉnh ngoài tổ chức tốt “Ngày pháp luật” còn lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, xây dựng tủ sách pháp luật và thường xuyên bổ sung những văn bản pháp luật mới. Lực lượng kịp thời biểu dương những cá nhân có thành tích tốt trong chấp hành kỷ luật. Trong thực hiện phong trào thi đua đột kích, đơn vị còn lồng ghép nội dung thi đua chấp hành pháp luật, kỷ luật, nội quy từ cá nhân đến tiểu đội, trung đội và đại đội với nhau. Chấp hành pháp luật Nhà nước cũng như kỷ luật quân đội, nội quy đơn vị là điều kiện không thể thiếu trong thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện bản thân. Nắm vững và thực hiện theo pháp luật, trước nhất để mỗi CBCS bảo vệ uy tín, hình ảnh bản thân, gia đình và sau đó là góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Điển hình như khi hiểu rõ luật thì bộ đội mới thực hiện đúng. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức "Ngày pháp luật" với các hình thức nên rất dễ tiếp thu và thật sự đi vào đời sống.

Trước yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bên cạnh giữ vững về tư tưởng, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, rèn luyện phẩm chất, chấp hành pháp luật còn thể hiện văn hóa và sự văn minh của người chiến sĩ làm nền tảng thiết yếu. Trong thời gian tới, LLVT tỉnh không ngừng chú trọng giáo dục tri thức pháp luật, kỷ luật, xây dựng ý thức tự giác và bản lĩnh chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong bồi dưỡng giáo dục pháp luật. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tổ chức, quản lý duy trì nghiêm pháp luật, kỷ luật, rèn luyện tác phong chính quy, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng, hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật. Và một yếu tố không thể thiếu, gắn kết giữa giáo dục kỷ luật với giáo dục đạo đức cho bộ đội làm cơ sở định hướng hành vi của quân nhân phù hợp yêu cầu của pháp luật, kỷ luật. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về giáo dục pháp luật, kỷ luật đối với CBCS mãi mãi là kim chỉ nam cho hành động, ánh sáng soi đường để quân nhân phấn đấu bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ văn hóa pháp luật, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.

Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ CHQS Long An 

Chia sẻ bài viết