Tiếng Việt | English

22/06/2017 - 17:00

Mộc Hóa: Nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng cơ bản

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Long An làm việc với BTV Huyện ủy Mộc Hóa vào sáng ngày 22/6. Thực hiện Kết luận số 32-KL/TU, ngày 30/3/2016 của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Mộc Hóa cho biết, hiện nay, huyện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.


Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh yêu cầu, huyện phải có sự chủ động, tích cực vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng

Là huyện có cơ cấu nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, đến nay, Mộc Hóa xây dựng 29 cánh đồng lớn với diện tích gần 7.000ha; toàn huyện thành lập được 5 hợp tác xã nông nghiệp. Về thực hiện vùng lúa ứng dụng công nghệ cao, Mộc Hóa được tỉnh phân bổ 2.500ha, hiện người dân đăng ký tham gia với tổng diện tích khoảng 2.400ha.

Các công trình xây dựng cơ bản được huyện triển khai thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình. Thương mại – dịch vụ tuy quy mô hoạt động còn nhỏ, lẻ nhưng cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn dược liệu Đồng Tháp Mười và Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập được doanh nghiệp tư nhân đầu tư, bước đầu thu hút khách du lịch đến tham quan, giải trí. Công tác an sinh-xã hội, quốc phòng-an ninh được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, Mộc Hóa còn nhiều khó khăn: Bộ máy tổ chức hành chính, công tác cán bộ chưa được kiện toàn theo Đề án phân công việc làm; nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn chậm phân bổ; hệ thống đê bao chưa hoàn chỉnh, thiếu vốn hạ thế nguồn điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng lúa chất lượng cao; hệ thống giao thông chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ sự phát triển chung của huyện;…

BTV Huyện ủy Mộc Hóa đề nghị BTV Tỉnh ủy chỉ đạo việc bố trí nguồn vốn để công trình trụ sở Huyện ủy, UBND huyện hoàn thành đúng tiến độ; đầu tư thi công công trình đường ra biên giới, mở rộng đoạn đường từ Quốc lộ 62 (xã Tân Lập) đến Trung tâm Hành chính huyện. Đồng thời, sớm phân bổ danh mục các nguồn vốn đầu tư Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành cho các huyện Đồng Tháp Mười theo lộ trình từng năm; có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cung ứng vật tư, khoa học-kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ vốn cho hợp tác xã hoạt động;…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu huyện quan tâm xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, nhất là ngành nông nghiệp; đề nghị UBND tỉnh rà soát, khảo sát những công trình trên địa bàn huyện Mộc Hóa, tránh đầu tư dàn trải; tiếp tục tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, đồng thời huyện phải có sự chủ động, kêu gọi người dân, doanh nghiệp đóng góp cùng với địa phương hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết