Tiếng Việt | English

16/01/2021 - 22:09

Năm 2021: Văn phòng Đăng ký đất đai phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn xuống dưới 2% đối với hồ sơ cá nhân

Ngày 16/01, Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Hơn 400 viên chức, người lao động tham dự.

Theo Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ - Phan Văn Cường, mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế trong năm 2020 nhưng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên phân công.

Đại biểu tham dự hội nghị

Văn phòng ĐKĐĐ bảo đảm theo kế hoạch giao năm 2020, tỷ lệ hồ sơ quá hạn dưới 2%. Trong đó, Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tổ chức hơn 2.300 hồ sơ, đã giải quyết hơn 1.600 hồ sơ; hồ sơ cá nhân tại các Chi nhánh Văn phòng đã giải quyết là 284.190 hồ sơ (trước hạn 144.347 hồ sơ, đúng hạn 136.120 hồ sơ, quá hạn 3.723 hồ sơ).

Trong năm 2020, tổng nguồn thu của đơn vị đạt hơn 156 tỉ đồng, đạt 164,4% so với kế hoạch tỉnh giao (95 tỉ đồng). 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

Văn phòng thực hiện cơ bản đầy đủ việc lập, cập nhật, quản lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và một số nhiệm vụ khác cũng được tập trung thực hiện hoàn thành.

Năm 2021, với khẩu hiệu hành động "viên chức, người lao động quyết tâm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục đất đai", Văn phòng ĐKĐĐ tiếp tục đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Đặc biệt, Văn phòng tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn xuống dưới 2% đối với hồ sơ cá nhân và 1% đối với hồ sơ tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành đề nghị Văn phòng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong năm 2021

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành đánh giá cao kết quả mà Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện trong năm 2020, nhất là trong bối cảnh khó khăn khi tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp. Ông đề nghị, tập thể Văn phòng ĐKĐĐ tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao, nâng cao hình ảnh, vị trí của ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Long An./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết