Tiếng Việt | English

20/10/2020 - 10:12

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các ngành Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

Chiều 19/10, Thành ủy Tân An, tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các ngành Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy (10/1930-10/2020).

Nguyên Bí thư Thành uỷ Tân An, Chủ tịch HĐND thành phố - Trần Kim Lân tặng hoa cho đại diện phụ nữ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện chính trị vô cùng trọng đại của cách mạng nước ta. Sau khi thành lập, Ban Chấp hành Trung ương lần lượt thành lập các ngành xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ. Việc thành lập các tổ chức này khẳng định vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

Ban Tuyên giáo là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tuyên truyền, ra đời ngày 01/8/1930. Ngày 14/10/1930 là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đây là cơ quan tham mưu của Đảng về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong Đảng. Ban Dân vận là cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác dân vận của Đảng, thành lập ngày 15/10/1930.

Ngành Kiểm tra Đảng là cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, ngày 16/10/1948 được chọn là ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. Văn phòng cấp uỷ là cơ quan tham mưu giúp cấp uỷ mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực tổ chức điều hành công việc lãnh đạo chung, phối hợp điều hoà hoạt động của các ban Xây dựng Đảng; đồng thời là nơi tổng hợp thông tin, là cơ quan phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp uỷ Đảng. Ngày 18/10/1930 là Ngày truyền thống.

Đại biểu dự họp mặt

Dù ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, với những giai đoạn và mốc son lịch sử riêng biệt nhưng quá trình hình thành và phát triển các bộ phận tham mưu là một khối thống nhất, gắn liền với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị-tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào việc thực hiện hiệu qủa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ gìn, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, hành chính phục vụ góp phần bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn hệ thống chính trị, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện các đồng chí nguyên lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp uỷ chia sẻ cảm xúc về dự cuộc họp mặt cũng như đóng góp một số ý kiến để các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp uỷ hoạt động ngày càng tốt hơn./

Song Nhi

Chia sẻ bài viết