Tiếng Việt | English

09/10/2015 - 17:42

Nâng cao năng lực quản lý dạy học, giáo dục THCS theo mô hình mới

Mô hình trường học mới ở cấp THCS hướng học sinh đến sự phát triển toàn diện.

Sáng 8/10, tại TP Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học cơ sở theo mô hình trường học mới.

Mô hình trường học mới giáo dục định hướng năng lực người học.

Mô hình trường học mới được xây dựng và phát triển dựa trên quan điểm giáo dục định hướng năng lực người học, trong đó coi trọng giáo dục lấy con người làm trung tâm. Năm học 2014-2015, Bộ GD-ĐT triển khai thực nghiệm mô hình tại 48 lớp 6 của 24 trường trung học cơ sở trong cả nước. Năm học 2015-2016, tiếp tục thực nghiệm mô hình trường học mới ở cấp THCS đối với lớp 7 và triển khai mở rộng mô hình đối với lớp 6.

Mô hình trường học mới ở cấp THCS hướng học sinh đến sự phát triển toàn diện, không chỉ hoạt động lĩnh hội kiến thức mà còn rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, năng lực tự học, kỹ năng sống, bồi dưỡng hứng thú học tập để học tập suốt đời.

Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học Bộ GD-ĐT cho biết: Chúng ta đang tiến hành đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, trong đó có việc đổi mới giáo dục phổ thông. Trong rất nhiều công việc đổi mới giáo dục phổ thông thì có việc thử nghiệm xây dựng trường học mới ở cấp tiểu học và THS và đã thành công bước đầu. Với sự vào cuộc đồng bộ của Bộ, các dự án, các chuyên gia, các sở, nhà trường... bước đầu có những thắng lợi, mặc dầu có bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu nhưng kết quả đó rất khả quan./.

Đình Thiệu/VOV-Miiền Trung 

Chia sẻ bài viết