Tiếng Việt | English

06/08/2015 - 21:10

Ngành báo chí điểm cao chót vót

Theo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM), ngành báo chí đang dẫn đầu về số thí sinh có điểm cao.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: Ngọc Tuyền

Tính đến chiều 4-8, những ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường này gồm: ngôn ngữ Anh (252 thí sinh), báo chí (153 thí sinh), quan hệ quốc tế (147 thí sinh), Nhật Bản học (129 thí sinh…

Đây là những ngành “hot” ở những kỳ tuyển sinh các năm gần đây vào trường.

Ngành báo chí có 153 thí sinh đăng ký xét tuyển. Ở ngành này điểm của thí sinh khá cao, khối C00 có 102 thí sinh, thí sinh có điểm cao nhất là Tôn Quỳnh Lâm (SBD: HUI0074) đạt 28,25 điểm (đã cộng điểm ưu tiên, văn 8,5 điểm; sử 8,75 điểm; địa 9,5 điểm); có năm thí sinh cùng đạt mức 27,5 điểm; thí sinh thấp điểm nhất đạt 19,5 điểm. Khối D01 có 44 thí sinh, cao nhất 25,75 điểm, thấp nhất 20,25 điểm. Khối D14 có bảy thí sinh, thấp nhất 21,75 điểm. Trong khi ngành báo chí năm nay có 130 chỉ tiêu.

Ngành ngôn ngữ Anh có 252 thí sinh, có ba thí sinh cao điểm nhất cùng đạt 35 điểm, thấp nhất 16,25 điểm. Ngành này có 270 chỉ tiêu.

Ngành quan hệ quốc tế có 147 thí sinh, khối D01 có 124 thí sinh, cao nhất 27,75 điểm, thấp nhất 16,75 điểm; khối D14 có 23 thí sinh, cao điểm nhất 30,75 điểm và thấp nhất 17 điểm. Ngành này có 160 chỉ tiêu.

Ngành Nhật Bản học có 129 thí sinh đăng ký xét tuyển, khối D01 có 104 thí sinh, thấp nhất 16 điểm; khối D06 có 13 thí sinh, thấp nhất 25,5 điểm; khối D14 có 12 thí sinh, thấp nhất 15,25 điểm. Ngành này có 100 chỉ tiêu.

Ngành du lịch có 92 thí sinh, khối có 67 thí sinh, thấp nhất 18,25 điểm; khối D01 có 21 thí sinh, thấp nhất 16,75 điểm; khối D14 có bốn thí sinh, thấp nhất 21,75 điểm. Ngành này có 100 chỉ tiêu.

Ngành Đông phương học có 84 thí sinh đăng ký xét tuyển, khối D01 có 66 thí sinh, thấp nhất 16,75 điểm; khối D04 có một thí sinh đạt 19,5 điểm; khối D14 có 17 thí sinh, thấp nhất 18,5 điểm. Ngành này có 140 chỉ tiêu.

Ngành Hàn Quốc học có 84 thí sinh đăng ký xét tuyển, khối D01 có 75 thí sinh, thấp nhất 18 điểm; khối D14 có 9 thí sinh, thấp nhất 18,5 điểm. Ngành này có 100 chỉ tiêu.

Ngành tâm lý học có 78 thí sinh, khối B00 có 11 thí sinh, thấp nhất 18,5 điểm; khối C00 có 43 thí sinh, thấp nhất 16,5 điểm; khối D01 có 24 thí sinh, thấp nhất 12,25 điểm. Ngành này có 90 chỉ tiêu.

Ngành văn học có 74 thí sinh, khối C00 có 37 thí sinh, thấp nhất 23,5 điểm; khối D01 có 33 thí sinh, thấp nhất 24,75 điểm; khối D14 có bốn thí sinh, thấp nhất 23,25 điểm.

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc có 58 thí sinh đăng ký xét tuyển, khối D01 có 51 thí sinh, thấp nhất 24 điểm; khối D04 có bảy thí sinh, thấp nhất 24 điểm.

Ngành ngôn ngữ học có 47 thí sinh, khối C00 có 17 thí sinh, thấp nhất 23,75 điểm; khối D01 có 28 thí sinh, thấp nhất 23 điểm; khối D14 có hai thí sinh, thấp nhất 24,25 điểm.

Ngành lưu trữ học có 36 thí sinh, khối C00 có 25 thí sinh, thấp nhất 15 điểm; khối D01 có 10 thí sinh, thấp nhất 16,5 điểm; khối D14 có mộ thí sinh đạt 19,25 điểm.

Ngành xã hội học có 33 thí sinh, khối A00 có hai thí sinh, thấp nhất 20,75 điểm; khối C00 có 19 thí sinh, thấp nhất 17 điểm; khối D01 có 12 thí sinh, thấp nhất 15,25 điểm.

Ngành địa lý học có 30 thí sinh, khối C00 có 26 thí sinh, thấp nhất 24 điểm; khối D01 có bốn thí sinh, thấp nhất 16 điểm.

Ngôn ngữ Tây Ban Nha có 29 thí sinh đăng ký xét tuyển, thấp nhất 21,25 điểm.

Ngành ngôn ngữ Đức có 24 thí sinh đăng ký xét tuyển, thấp nhất 25 điểm.

Ngành lịch sử có 23 thí sinh, khối C00 có 19 thí sinh, thấp nhất 24 điểm; khối D14 có bốn thí sinh, thấp nhất 23 điểm.

Ngành ngôn ngữ Pháp có 22 thí sinh đăng ký xét tuyển, khối D01 có chín thí sinh, thấp nhất 26 điểm; khối D03 có 13 thí sinh, thấp nhất 24,75 điểm.

Ngành công tác xã hội có 22 thí sinh, khối C00 có 13 thí sinh, thấp nhất 17,25 điểm; khối D01 có chín thí sinh, thấp nhất 18 điểm.

Ngành nhân học mới chỉ có một thí sinh duy nhất đạt 19,5 điểm. Ngành này có 60 chỉ tiêu.

Ngành ngôn ngữ Nga có ba thí sinh đăng ký xét tuyển, thấp nhất 23,5 điểm. Ngành này có 70 chỉ tiêu.

Ngành đô thị học có năm thí sinh, khối A00 có hai thí sinh, thấp nhất 18,25 điểm; khối D01 có hai thí sinh, thấp nhất 16 điểm; khối D14 có một thí sinh đạt 23 điểm. Ngành này có 80 chỉ tiêu.

Ngôn ngữ Italia có sáu thí sinh đăng ký xét tuyển, thấp nhất 23,25 điểm. Ngành này có 50 chỉ tiêu.

Ngành văn hóa học có tám thí sinh, khối C00 có hai thí sinh, thấp nhất 20,25 điểm; khối D01 có sáu thí sinh, thấp nhất 17,25 điểm. Ngành này có 70 chỉ tiêu.

Ngành giáo dục học 10 thí sinh đăng ký xét tuyển, khối C00 thí sinh thấp điểm nhất 15,75 điểm; khối D01 thấp nhất 17 điểm. Ngành này có 120 chỉ tiêu.

Thông tin học có 11 thí sinh, khối C00 có sáu thí sinh, thấp nhất 16,75 điểm; khối D01 có bốn thí sinh, thấp nhất 18 điểm; khối D14 có một thí sinh đạt 22,25 điểm. Ngành này có 100 chỉ tiêu.

Ngành triết học có 16 thí sinh đăng ký, khối C00 có 15 thí sinh, thấp nhất 19,5 điểm; khối D14 có một thí sinh 24 điểm. Ngành này có 100 chỉ tiêu.

Tổng số điểm xét tuyển của thí sinh nêu trên đã tính điểm ưu tiên và nhân hệ số 2 (ở các ngành áp dụng nhân hệ số 2). Nhà trường áp dụng nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ vào các ngành ngôn ngữ (cụ thể là vào các ngành: ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Tây Ban Nha và ngôn ngữ Italia); môn Ngữ văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử; môn Địa lý vào ngành Địa lý học; tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học.

TRẦN HUỲNH/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết