Tiếng Việt | English

26/05/2024 - 19:41

Nghiên cứu sớm giảm giờ làm việc dưới 48 giờ/tuần

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ giao Bộ LĐ-TB-XH chủ trì phối hợp nghiên cứu đề xuất giảm giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp.

Đề xuất sớm triển khai giảm giờ làm việc được Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nêu ra tại hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sáng 26/5.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Theo tổng hợp theo dõi của Văn phòng Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, trong tổng số 11 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, còn 2 nhiệm vụ chưa được thực hiện. Trong đó có đánh giá, xác định và công bố "mức sống tối thiểu" của người lao động và gia đình người lao động.

Ông Khang đề nghị Chính phủ giao Bộ LĐ-TB-XH chủ trì phối hợp nghiên cứu đề xuất giảm giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp.

Hướng tới đảm bảo sự công bằng giữa thời giờ làm việc của người lao động khu vực cơ quan hành chính nhà nước (40 giờ/tuần) và khu vực doanh nghiệp (48 giờ/tuần); tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động, chăm sóc con cái, đảm bảo hạnh phúc gia đình.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Chính phủ giao tổ chức công đoàn phối hợp các cơ quan khác báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội phương án giải quyết quyền lợi cho hơn 200.000 người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội.

Thông tin thêm về vấn đề này, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hiện có hơn 200.000 người lao động bị treo quyền lợi bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn... Để xử lý, Bộ LĐ-TB-XH, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp, trao đổi hướng xử lý.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đề nghị báo cáo Quốc hội xóa nợ bảo hiểm cho hơn 200.000 người lao động. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Cho biết Quốc hội từng đồng ý khoanh, xóa nợ thuế, Bộ trưởng LĐ-TB-XH đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội cho phép xóa số nợ bảo hiểm xã hội trên bằng nguồn kết dư quỹ bảo hiểm xã hội và các nguồn dự trữ khác.

"Hơn 200.000 người lao động bị "treo" quyền lợi bảo hiểm xã hội, trong khi đó, đây chính là tiền của người lao động đóng góp, chứ không phải Nhà nước hay tư nhân đóng cho người ta", ông Dung chia sẻ.

Chia sẻ thêm về an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động trước những vụ việc đau lòng xảy ra gần đây, Bộ trưởng LĐ-TB-XH cũng cho rằng, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra trong 2 lĩnh vực này./.

Theo thanhnien.vn

Nguồn: https://thanhnien.vn/nghien-cuu-som-giam-gio-lam-viec-duoi-48-gio-tuan-185240526183313735.htm

Chia sẻ bài viết