Tiếng Việt | English

22/05/2019 - 01:18

Nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất rất cần thiết

Ngày 21/5, Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất”. Đại diện các đơn vị liên quan, phóng viên báo, đài tham dự.

Đại biểu tham gia ý kiến

Hiện nay, nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là rất lớn. Tuy nhiên, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tài chính,... nên việc đáp ứng cho nhu cầu nhà ở của công nhân, người có thu nhập thấp còn rất hạn chế, chưa đầy đủ. 

Hội thảo lần này, nhiều ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp, các cơ quản lý nhà nước nhấn mạnh nhà ở cho đối tượng trên là hết sức cần thiết.

Đồng thời, đại biểu đóng góp các giải pháp thiết thực đến vấn đề này. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc xây dựng nhà ở bảo đảm được các tiêu chí, tiêu chuẩn về số lượng cũng như chất lượng, cần chú ý đến kinh phí, an ninh và tiện ích phù hợp với điều kiện của công nhân mới phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp làm dự án cần phải có tâm, tích cực trong vấn đề này. Nhà nước cần hỗ trợ cho doanh nghiệp gỡ các vướng mắc, thủ tục liên quan, tạo lập quỹ đất sạch để doanh nghiệp có điều kiện thực hiện./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết