Tiếng Việt | English

07/04/2022 - 14:46

Nông dân Đức Hòa chung sức xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có nhiều đóng góp, chung sức, đồng lòng cùng địa phương xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Qua đó, góp phần nâng tổng số xã NTM của huyện lên 10/17 xã, trong đó có xã Mỹ Hạnh Nam và An Ninh Tây đạt NTM nâng cao.

Nhiều tuyến đường được bêtông hóa, nâng cấp, mở rộng

Nhiều tuyến đường được bêtông hóa, nâng cấp, mở rộng

Hội Nông dân huyện Đức Hòa đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, hội viên về các tiêu chí xây dựng xã NTM, NTM nâng cao thông qua các buổi sinh hoạt. Qua đó, nông dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM. Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Hòa - Đào Văn Hùng cho biết: “Xác định được vai trò chủ thể và nòng cốt trong tham gia XDNTM ở địa phương, hội viên, nông dân tích cực hiến đất làm đường giao thông nông thôn; góp tiền, ngày công,... thực hiện mô hình Ánh sáng đường quê. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện cũng tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, góp phần XDNTM”.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ năm 2018 đến nay, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đóng góp sửa chữa 7 cầu giao thông nông thôn ở các xã vùng sông, tu sửa 55km đường liên ấp; kiên cố hóa và sửa chữa 20,8km kênh, mương; huy động gần 4.900 ngày công lao động. Bên cạnh đó, Huyện hội còn vận động xây dựng 15 căn nhà tình thương.

Ông Trần Văn Trai - người dân xã Tân Phú, bộc bạch: “Người dân đều đồng thuận với chủ trương XDNTM. Tôi cũng đóng góp làm đường giao thông nông thôn để bộ mặt quê hương ngày càng đổi mới, phát triển”.

Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện còn tuyên truyền cán bộ, hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện mô hình Xanh, sạch, đẹp, an toàn; tham gia trồng cây xanh, thu gom rác thải sinh hoạt, bao bì vật tư nông nghiệp;...

Bên cạnh đó, Hội còn quan tâm hỗ trợ nông dân giải quyết việc làm, giảm nghèo. Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp hơn 100 lượt hội viên, nông dân vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó là các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ kịp thời hàng ngàn lượt hội viên vay để phát triển sản xuất. Các cấp Hội còn chủ động phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, các nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác,... cho hội viên, nông dân trên địa bàn, góp phần giúp nông dân tăng thu nhập, giảm nghèo hiệu quả. Năm 2021, có 96 hội viên, nông dân thoát nghèo.

Ông Đào Văn Hùng cho biết thêm: Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục triển khai, thực hiện và duy trì các chương trình tham gia XDNTM. Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân sẽ làm nòng cốt ở địa phương, cơ sở, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của huyện đề ra trong chương trình XDNTM; tiếp tục duy trì nhiều mô hình kinh tế hiệu quả nhằm góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết