Tiếng Việt | English

03/07/2024 - 15:17

Phấn đấu 'về đích' huyện nông thôn mới nâng cao

Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tập trung các giải pháp, đầu tư xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao theo Nghị quyết số 55-NQ/HU, ngày 06/12/2023 (gọi tắt NQ55) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Trụ về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Huyện Tân Trụ phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024 (Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Tân Trụ -  Võ Trần Tuấn Thanh cùng lãnh đạo huyện đối thoại với người dân các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao)

Chung tay thực hiện

Thời gian qua, chương trình xây dựng NTM của huyện Tân Trụ luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện. Qua hơn 10 năm thực hiện, chương trình trở thành phong trào mạnh mẽ, được cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia, đạt những kết quả vô cùng quan trọng. KT-XH, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng cao; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư phát triển.

Năm 2020, huyện đã hoàn thành xây dựng và được công nhận huyện NTM. Tiếp nối hành trình đó, bằng sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng lòng, chung tay của người dân, doanh nghiệp, đến nay, huyện có 2 xã: Tân Bình và Lạc Tấn đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Huyện ủy Tân Trụ thống nhất ban hành NQ55, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong hành trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Theo đó, huyện chọn 4 xã: Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông để tập trung xây dựng NTM nâng cao, từ đó huyện củng cố các điều kiện, hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh (xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ), chương trình xây dựng NTM, người dân thụ hưởng rất nhiều lợi ích. Các công trình phúc lợi, hạ tầng được đầu tư,... giúp người dân thuận lợi giao thương, ổn định cuộc sống. Khi nghe thông tin xã xây dựng NTM nâng cao, người dân phấn khởi, tích cực tham gia cùng địa phương để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Trinh Đông - Nguyễn Thị Phúc cho biết: “Xây dựng NTM nâng cao, xã nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện rất lớn từ cấp trên. Bên cạnh đó, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần cùng chính quyền củng cố, nâng chất các tiêu chí. Đến nay, xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí NTM nâng cao và tiếp tục củng cố, nâng chất để các tiêu chí đạt bền vững”.

Xã Bình Tịnh phấn đấu “về đích” NTM nâng cao trong năm 2024. Hiện xã tập trung vận động người dân chung tay thực hiện. Bí thư Đảng ủy xã Bình Tịnh - Mai Thanh Tân chia sẻ: “Khắc phục các khó khăn, vướng mắc, xã tập trung củng cố, nâng chất để xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao. Sự chung tay, góp sức của người dân tạo thuận lợi lớn cho xã trong hành trình “chinh phục” NTM nâng cao. Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí, tiếp tục nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao theo đúng kế hoạch”.

Đồng bộ các giải pháp

Theo Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh, bên cạnh những kết quả đã đạt trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, huyện còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Nhận thức về quan điểm, chủ trương, chính sách, giải pháp thực hiện còn hạn chế, từ đó chưa có sự tập trung cao trong triển khai, thực hiện, chưa phát huy sức mạnh toàn diện của hệ thống chính trị và toàn xã hội; có nơi thiếu chủ động trong lãnh, chỉ đạo thực hiện, còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ, đầu tư của cấp trên.

Nguồn lực của huyện còn hạn chế nên việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Nền nông nghiệp của huyện phát triển thiếu bền vững, các liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng phương thức sản xuất theo chuỗi giá trị còn gặp nhiều khó khăn; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã chưa cao;...

Người dân phấn khởi, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024 (Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Hạnh (xã Bình Trinh Đông) tham gia trồng cây xanh, thực hiện tiêu chí môi trường)

Ông Võ Trần Tuấn Thanh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu hoàn thành huyện NTM nâng cao năm 2024, huyện tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng NTM nâng cao, để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân phải là một tuyên truyền viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội; phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân; huy động các nguồn lực, triển khai quyết liệt các giải pháp, với lộ trình cụ thể để nâng chất lượng các tiêu chí xã, huyện NTM đã đạt, tập trung thực hiện đạt các tiêu chí NTM nâng cao; tiếp tục xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, huyện tăng cường các giải pháp hữu hiệu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh; chú trọng giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện;...

“Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, sự đồng lòng, chung sức của người dân, tin tưởng rằng, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM của huyện sẽ đạt kết quả cao và bền vững, nhất là thực hiện thắng lợi NQ55 về xây dựng huyện Tân Trụ đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024” - ông Võ Trần Tuấn Thanh khẳng định./.

Từ sự đồng lòng

 

Từ sự đồng lòng 

Chủ tịch UBND xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa - Nguyễn Văn Xiếu cho biết, một trong những động lực to lớn giúp địa phương xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) chính là sự đồng lòng của người dân.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết