Tiếng Việt | English

29/10/2023 - 18:24

Tháng 10, cả nước có hơn 15.000 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết cả nước ghi nhận có 15,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và 5,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng Mười.


Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 đạt 8,2 tỷ đồng và giảm 11,7% so với tháng Chín và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2022. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 29/10, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết cả nước có hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Mười, tăng 21,7% so với tháng Chín, với số vốn đăng ký gần 126 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% và tạo ra 132 nghìn việc làm, tăng 64,3%.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,2 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tháng Chín và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng đón nhận 5,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,1% so với tháng Chín và tăng 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 10 tháng, cả nước có 131,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng số vốn đăng ký gần 1,2 triệu tỷ đồng. Tổng số lao động đăng ký là 880 nghìn lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhìn chung, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng gần 2,9 triệu tỷ đồng, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cũng cho thấy trong tháng 10, nền kinh tế ghi nhận có 5.500 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 33,4% so với tháng Chín và tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 10 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 81 nghìn doanh nghiệp, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, bình quân một tháng có 14,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ca-nuoc-co-hon-15000-doanh-nghiep-moi-gia-nhap-thi-truong/904846.vnp

Chia sẻ bài viết