Tiếng Việt | English

12/01/2023 - 18:50

TP.Tân An: Phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024

Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh (ĐTVM), phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn ĐTVM, ngày 22/11/2022, Thành ủy Tân An ban hành Nghị quyết số 44 về xây dựng thành phố đạt chuẩn ĐTVM vào năm 2024.

Để góp phần xây dựng thành phố đạt chuẩn ĐTVM, phường Tân Khánh quán triệt chủ trương, tiêu chí phường văn minh đô thị đến chi bộ, các đoàn thể để tạo sự đồng thuận cho cả hệ thống chính trị trong thực hiện. Đảng ủy phường lựa chọn xây dựng điểm về tuyến phố văn minh đô thị. Chủ trương này phù hợp với nguyện vọng của đông đảo người dân nên việc triển khai rất thuận lợi, nhanh chóng.

Bí thư Chi bộ khu phố Thủ Tửu 2 - Nguyễn Anh Cương thông tin, khu phố có nhà văn hóa, hình thành được các đội, tổ, nhóm: Câu lạc bộ bóng đá, dưỡng sinh, bóng chuyền, ca nhạc tài tử,... Đường phố, ngõ, hẻm, khuôn viên nhà ở trong khu phố ngày càng thông thoáng. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị của người dân ngày càng rõ nét hơn. Khu phố hiện có 95% hộ gia đình có cột cờ đúng quy cách. 95% hộ dân có nhà cặp các tuyến đường chính đăng ký hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý rác. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đều đạt chuẩn về môi trường. Ngoài ra, khu phố xây dựng mô hình Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về an ninh, trật tự. Qua đó, giúp cán bộ, người dân gần gũi hơn, người ở trọ hiểu thêm về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,...

Thành phố quan tâm công tác xây dựng cảnh quan môi trường

Thời gian qua, mặc dù công tác xây dựng ĐTVM tại TP.Tân An có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn hạn chế. Đó là một số tiêu chí theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ chưa đạt và đạt chưa cao. Hạ tầng giao thông đô thị chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; vấn đề ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự đô thị, xây dựng trái phép, quảng cáo sai quy định,... vẫn còn xảy ra; việc xây dựng “Tuyến đường văn minh đô thị” chưa đạt mục tiêu;...

Vì vậy, TP.Tân An đặt ra mục tiêu đến năm 2024 sẽ đạt chuẩn ĐTVM trên cơ sở phát huy ý chí tự lực, tự cường và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh nhằm chung tay xây dựng và phát triển thành phố; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh cho biết, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị sẽ góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; lan tỏa nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Để đạt mục tiêu này, theo tinh thần của Nghị quyết số 44, các địa phương đang tập trung thực hiện tiêu chí về quy hoạch, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đời sống văn hóa, thể thao,...

Hiện tại, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức của người dân. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhóm 9 tiêu chí của Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg. Trong đó, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo định hướng phát triển đô thị thông minh, hiện đại, thân thiện; dự kiến thành lập phường Bình Tâm và phường Lợi Bình Nhơn để mở rộng khu đô thị nội thành. Ngoài ra, thành phố hoàn thiện các điều kiện để sớm có chủ trương đầu tư các khu đô thị sinh thái kiểu mẫu; tập trung chỉnh trang đô thị; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ giữa các xã, phường, bảo đảm không bị ngập. Theo đó, thành phố đầu tư, nâng cấp các đường phố chính theo quy hoạch được duyệt, nhất là đường Hùng Vương (đoạn phường 3 - xã Bình Tâm); hoàn thành Đề án Xóa đường đá dăm, sỏi đỏ trên địa bàn; lập, triển khai Đề án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn và triển khai đầu tư xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập TP.Tân An./.

song Nhi

Chia sẻ bài viết