Tiếng Việt | English

19/08/2015 - 22:22

Trung Quốc bơm gần 100 tỉ USD vực dậy nền kinh tế

Chính phủ Trung Quốc vừa phải bơm gần 100 tỉ USD từ quỹ dự trữ ngoại hối cho hai ngân hàng hàng đầu nước này nhằm vực dậy nền kinh tế đang lao đao.