Tiếng Việt | English

28/07/2022 - 11:45

Văn phòng Đăng ký Đất đai đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh luôn đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết tốt hơn các hồ sơ của người dân liên quan về đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết tốt hơn các hồ sơ của người dân liên quan về đất đai

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động

Trong chặng đường hơn 15 năm thành lập, nhất là trong giai đoạn 2020-2022, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Văn phòng luôn đổi mới, sáng tạo trong quá trình hoạt động, chú trọng trong công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển KT-XH địa phương.

Theo bà Trần Thị Hằng Ny (quận Bình Tân, TP.HCM), vì tính chất công việc nên bà thường xuyên liên hệ bộ phận một cửa và làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Bà Ny cho biết: "Tôi nhận thấy có rất nhiều thay đổi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả so với trước đây. Hồ sơ về đất đai được giải quyết nhanh chóng, ít bị trễ hẹn. Cán bộ nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn đầy đủ các thủ tục, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức". Tương tự, ông Nguyễn Văn Hiếu (ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) chia sẻ: Hồ sơ về đất đai được giải quyết nhanh, ít bị trễ hẹn. Cán bộ phụ trách nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể. Quan trọng, chúng tôi nhận được các thông tin, lời xin lỗi nếu như hồ sơ bị trễ hẹn.

Theo Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh - Phan Văn Cường, văn phòng luôn đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Văn phòng tổ chức quán triệt tinh thần và thực hiện hiệu quả phương châm “5 không” trong giải quyết TTHC về đất đai (không gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; không trễ hẹn HS khi tiếp nhận giải quyết; không trực tiếp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện HS mà không thông qua Trung tâm Hành chính công (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác); không nhận phong bì, quà cáp của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; không đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết TTHC).

Tiếp tục phấn đấu

Ông Phan Văn Cường thông tin, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng ĐKĐĐ luôn phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, kịp thời lãnh, chỉ đạo để giúp Văn phòng chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý hiệu quả. Chi bộ đã tạo điều kiện cho đảng viên, quần chúng được nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đảng viên và quần chúng an tâm công tác; vận dụng tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ tham mưu quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên nên chi bộ luôn quán triệt đến đảng viên và quần chúng thực hiện, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết tốt hơn các hồ sơ của người dân liên quan về đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh luôn đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao (Trong ảnh: Viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai lấy ý kiến người dân để nâng cao hiệu quả hoạt động)

Bên cạnh đó, Chi bộ Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện tốt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng để phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình; chất lượng sinh hoạt của Chi bộ và hoạt động chính quyền, đoàn thể trong đơn vị được củng cố, đi vào nề nếp, kỷ cương và hiệu quả. Lãnh đạo Tổ Công đoàn và Đoàn Thanh niên đạt vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao qua các năm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ Văn phòng ĐKĐĐ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Lãnh đạo công tác tham mưu đôi lúc chưa kịp thời, chưa đạt hiệu quả cao; việc theo dõi tình hình sinh hoạt đảng, ghi chép biên bản, xây dựng chương trình công tác và công tác nghiệp vụ đảng của Chi bộ còn một số mặt hạn chế, chất lượng chưa cao, chưa bảo đảm thời gian đã đề ra theo quy chế. Việc kiểm tra, giám sát và triển khai các văn bản của đơn vị, nghị quyết đến các đảng viên, quần chúng của chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ còn chậm, chưa kịp thời.

“Năm 2022-2025 là giai đoạn tập trung, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút đầu tư, đặc biệt là tập trung nguồn lực để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số hài lòng để góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đơn vị quyết tâm tham mưu có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tăng cường cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tăng cường thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đảng viên và quần chúng về nhận thức lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn của đơn vị; thực hiện kiện toàn bộ máy, tăng cường công tác quản lý nhân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ an tâm công tác, đoàn kết nội bộ; chuẩn hóa quy trình giải quyết hồ sơ, công việc; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án liên quan, tham mưu cho lãnh đạo Sở “Kịp thời - chính xác - đúng pháp luật” nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới” - ông Phan Văn Cường thông tin thêm./.

Văn phòng đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể:

Phấn đấu 100% số đảng viên và 100% quần chúng được tham gia học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm, phấn đấu Chi bộ có 100% đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trở lên trong nhiệm kỳ 2022-2025; kết nạp được ít nhất 6 quần chúng ưu tú vào Đảng; hàng năm, phấn đấu Chi bộ thực hiện được ít nhất 4 lần sinh hoạt chuyên đề; trong sinh hoạt Chi bộ lệ thường kỳ, phấn đấu có 100% đảng viên tham dự đầy đủ; phấn đấu 100% đảng viên thuộc diện quy hoạch chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn được tham gia đào tạo, bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị; xây dựng các đoàn thể đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết