Tiếng Việt | English

02/04/2024 - 11:03

Vĩnh Hưng: Hộ dân sử dụng nước sạch đạt hơn 82%

Những năm qua, nhiều công trình cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An được đầu tư xây dựng. Qua đó, góp phần tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nâng cao sức khỏe cho người dân.

Việc đưa nước sạch về vùng nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm như đầu tư xây dựng các trạm cấp nước (TCN), xây dựng các đường ống dẫn truyền tải nước về phục vụ người dân.

Hiện trên địa bàn huyện có 60 TCN, trong đó, 35 TCN do Công ty Cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Vĩnh Hưng quản lý; 25 TCN do UBND xã quản lý, khai thác. Theo kết quả điều tra Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2023, hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt 99,88%, hộ dân sử dụng nước sạch đạt 82,56%.

Nhờ các cấp, các ngành quan tâm mà hơn 82% hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng có nước sạch sinh hoạt

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng - Hồ Sĩ Đỉnh, thời gian qua, địa phương huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân. Đến nay, trên địa bàn xã có 3 TCN phục vụ hơn 1.500 hộ dân.

Dù được quan tâm đầu tư các công trình nước sạch nhưng qua thời gian dài sử dụng, một số TCN, các tuyến đường ống dẫn nước đã hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm phục vụ nhu cầu cấp nước cho người dân. Gần đây, huyện bố trí nguồn vốn gần 3 tỉ đồng để đầu tư xây dựng mới 1 TCN, đưa vào sử dụng, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Bằng cho biết: “Việc đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn đạt một số kết quả tích cực, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, người dân có ý thức cao về sử dụng nước sạch và bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu các bệnh liên quan đến nguồn nước.

Thời gian tới, để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở khu vực nông thôn, Phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp UBND các xã, Công ty Cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy tu, sửa chữa, nâng cấp các TCN, đường ống truyền tải, hệ thống bể lọc; thường xuyên, định kỳ châm clo khử trùng để cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng”./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết