Tiếng Việt | English

28/10/2019 - 10:50

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX dự kiến thông qua khoảng 20 nghị quyết

Ngày mai (29/10/2019), HĐND tỉnh khóa IX sẽ tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách về KT-XH và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp rà soát nội dung, chương trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX

Theo chương trình, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành các nghị quyết về: Giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - tiểu dự án TP.Tân An, Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 của tỉnh, chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT).

Đồng thời, đề nghị ban hành các nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án mua sắm thiết bị cho các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia năm 2020; tán thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021; quy hoạch chung xây dựng dọc trục động lực kết nối TP.HCM - Tiền Giang - Long An; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh;...

HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021); miễm nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết