Tiếng Việt | English

21/10/2021 - 19:34

Bí thư Thành ủy Tân An đối thoại nhân dân về thực hiện các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 21/10, Bí thư Thành ủy Tân An (tỉnh Long An) – Lê Công Đỉnh tiếp xúc, đối thoại trực tuyến với nhân dân về triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thông qua cuộc đối thoại, lãnh đạo thành phố nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Hội nghị nhận được 14 lượt ý kiến của nhân dân về việc quy hoạch các dự án đô thị, giá cả đền bù, quy trình thu hồi đất, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác đầu tư các công trình nâng cấp mở rộng các tuyến đường; các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai;…

Các phòng, ban liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến kịp thời, thỏa đáng đến nhân dân.

Bí thư Thành ủy Tân An – Lê Công Đỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các ngành, các cấp, nhất là cấp ủy, chính quyền phường 3, 4, 5, xã Lợi Bình Nhơn, Hướng Thọ Phú, Nhơn Thạnh Trung và An Vĩnh Ngãi tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và tuyên truyền nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện tốt các chủ trương huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thường xuyên phối hợp UBND xã, phường tập trung rà soát, thống kê về tiến độ thực hiện dự án, công trình xây dựng cơ bản; dự án còn kéo dài chưa thực hiện; thông tin cụ thể tình hình triển khai, tiến độ thực hiện để người dân biết.

Đồng thời, đẩy mạnh chỉnh lý biến động đất đai sau khi thu hồi để làm cơ sở bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của nhân dân. Thành phố cũng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chủ trương dự án đường Vành đai thành phố để giải phóng mặt bằng thi công đạt tiến độ cấp trên giao.

Hội nghị đối thoại được tổ chức theo hình thức trực tuyến 

Các phòng, ban chuyên môn tăng cường phối hợp UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực hiện các công trình, dự án quy hoạch trên địa bàn.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong công tác triển khai đền bù giải tỏa các công trình, dự án. Lãnh đạo xã, phường phải có trách nhiệm nhiều hơn, năng động hơn trong nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,...

Thông qua cuộc đối thoại, lãnh đạo thành phố nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án; kịp thời giải quyết những vướng mắc của địa phương; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần đưa TP.Tân An trở thành đô thị phát triển bền vững./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết