Tiếng Việt | English

28/07/2020 - 15:17

Biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Long An

Ngày 28/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh lần thứ V (2015-2020). Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể,... cùng 200 điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 đến dự.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Toàn tỉnh hiện có 2.076 công đoàn cơ sở (CĐCS), 243.795 đoàn viên/256.128 CNVCLĐ làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh thực hiện tốt vai trò đại diện, tham gia quản lý kinh tế, xã hội, triển khai đạt hiệu quả cao phong trào thi đua yêu nước thông qua các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Học tập nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước",...

Các phong trào thi đua được đoàn viên và CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch thi đua phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong 5 năm qua, có 27 doanh nghiệp được tỉnh vinh danh thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đối với người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ như Cty ShillaBag, Cty GreenFeed, Cty túi xách Simone, Cty SheenBride....

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Thu Cúc trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, qua 5 lần Hội nghị, toàn tỉnh có 1.400 gương công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo được biểu dương, khen thưởng. Nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và triển khai ứng dụng mang lại hiệu quả, làm lợi cho Nhà nước nhiều tỉ đồng. 

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" có tỷ lệ nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đạt trên 90%. Phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có sức lan tỏa mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh.

Từ năm 2016 đến 2020, LĐLĐ tỉnh đã tuyên dương 19 tập thể và 41 cá nhân. Các cấp Công đoàn trong tỉnh  tuyên dương  hàng trăm tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phạm Thị Quyên trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí cho biết: "Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về ý nghĩa tích cực của phong trào thi đua yêu nước để mọi người tự giác tham gia phong trào. Các cấp công đoàn cần quan tâm, làm tốt hơn nữa việc lựa chọn và triển khai các phong trào thi đua cụ thể gắn với khu vực ngoài Nhà nước. Trong quá trình tổ chức phong trào thi đua, tùy vào từng giai đoạn, từng thời điểm mà có sự lựa chọn những nội dung cốt lõi phù hợp với đặc thù địa bàn. Kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống để nhân rộng".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa biểu dương những thành tích, đóng góp của CNVCLĐ thông qua phong trào thi đua yêu nước. Ông đánh giá cao năng lực công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đồng thời, đề nghị LĐLĐ tỉnh cần tập trung phối hợp với chính quyền triển khai đạt hiệu quả các chính sách về chăm lo cho CNVCLĐ, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách, góp phần tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19; khắc phục khó khăn, thiệt hại do hạn, mặn gây ra,...".

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 180 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" giai đoạn 2015-2020./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết