Tiếng Việt | English

03/07/2018 - 19:30

Cần Đước nửa nhiệm kỳ nhìn lại

Thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện Cần Đước, tỉnh Long An khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020), huyện khai thác, phát huy những tiềm năng và lợi thế, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo nên những thay đổi tích cực về KT-XH.

Phát triển kinh tế

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Việt Cường chia sẻ: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động cụ thể hóa NQĐH Đảng các cấp cùng các chủ trương của cấp trên để tổ chức thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm.

Mô hình nuôi tôm công nghiệp và công nghệ cao của huyện.Ảnh: Kim Khách

Mô hình nuôi tôm công nghiệp và công nghệ cao của huyện.Ảnh: Kim Khách

Sau nửa nhiệm kỳ, KT-XH huyện đạt một số kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng toàn diện, chất lượng cao, bền vững. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 13% trong cơ cấu kinh tế của huyện, tăng bình quân 1,97%/năm; tập trung đầu tư về vốn, khoa học - kỹ thuật, giống mới, hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; tổ chức lại sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã. Nhiều mô hình mới trong trồng lúa, rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao được triển khai thực hiện gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, các loại giống có chất lượng cao, cơ giới hóa trong khâu sản xuất, thu hoạch, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống của người dân nông thôn,... 

Sản lượng lúa bình quân 87.208 tấn/năm. Diện tích vùng chuyên canh cây rau được duy trì 700ha; trong đó, chú trọng phát triển diện tích rau ứng dụng công nghệ cao, rau hữu cơ, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, an toàn thực phẩm. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng bền vững, hình thành các trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã. Nuôi trồng thủy sản, trọng tâm là tôm sú và tôm thẻ chân trắng phát triển theo hướng công nghệ cao, công nghiệp, bán công nghiệp,... Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất tăng bình quân 26,3%, chiếm 65% trong cơ cấu kinh tế. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá tốt; bình quân các xã đạt 15,9/19 tiêu chí.

Huyện ưu tiên thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm. Các tuyến đường huyện, liên xã, giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng; trường học, trạm y tế được đầu tư kiên cố, khang trang; công trình phúc lợi công cộng, điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh được đầu tư tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp,...

Công trình trạm cấp nước cho các xã vùng hạ - chương trình trọng tâm mang tính đột phá

Công trình trạm cấp nước cho các xã vùng hạ - Chương trình trọng tâm mang tính đột phá 

Các trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng các xã, thị trấn ngày càng phát huy hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều khởi sắc. Công tác an ninh, quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, thực hiện hiệu quả chương trình “3 giảm” (giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội và giảm tai nạn giao thông).

Các cấp ủy Đảng thực hiện khá tốt nguyên tắc sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên bảo đảm số lượng và chất lượng, kết quả, kết nạp 414 đảng viên (đạt 79,62% so NQĐH). Ngoài ra, hơn 2 năm qua, 225 cán bộ được đưa đi đào tạo; đề bạt, bổ nhiệm, điều động 135 lượt cán bộ.

Tập trung thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 53-KH/HU về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị của huyện. Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Việt Cường cho biết thêm: Đến nay, huyện thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở thị trấn Cần Đước và sẽ tiếp tục thực hiện ở một số xã còn lại; 100% xã, thị trấn đã xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch tinh giản biên chế của địa phương (dự kiến năm 2019 giảm 187 người); tổng cộng toàn huyện đã giảm 85 người hoạt động không chuyên trách. Kế hoạch sắp xếp lại các chức danh ở các ấp, khu phố được thực hiện triệt để, bảo đảm theo lộ trình (đến nay, huyện đã giảm 494 người).

Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, huyện Cần Đước sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết