Tiếng Việt | English

27/04/2024 - 17:42

Cần Giuộc bố trí 44 điểm cấp nước cho người dân sử dụng

UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thông tin, để hỗ trợ cấp nước cho vùng bị thiếu nước sinh hoạt mùa khô trên địa bàn huyện năm 2024, huyện bố trí nhiều điểm cấp nước cho người dân sử dụng.

Người dân các xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc đến những điểm cấp nước để lấy nước về sử dụng

Hiện nay, tình hình thiếu nước tại các xã vùng hạ vẫn chưa được cải thiện do nguồn nước cấp chính từ nước mặt sau  do Công ty Cổ phần nước Biwase - Long An không đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Thời gian qua, UBND các xã cùng Công ty Cổ phần cấp nước Bằng Tâm và Công ty TNHH MTV Nước sạch Cần Giuộc đã tổ chức cấp nước đến một số khu vực thiếu nước nhưng chưa đáp ứng nhu cầu do phương tiện cấp nước không đi vào các khu vực xa, đường nông thôn nhỏ.

Huyện bố trí nhiều điểm cấp nước cho người dân sử dụng

Theo đó, có trên 6.100 hộ thuộc 5 xã vùng hạ của huyện bị ảnh hưởng, bao gồm: Phước Vĩnh Đông (thiếu nước cục bộ tại các ấp: Đông Bình, Thạnh Trung, Đông An); Phước Vĩnh Tây (thiếu nước cục bộ tai các ấp: 1, 2 và 3); Tân Tập (các ấp: Tân Quí, Tân Hoà, Tân Đông, Vĩnh Hoà, Tân Đại, một phần Tân Chánh, Tân Thành); Đông Thạnh (các ấp: Tân Quang 1, Tân Quang 2, một phần ấp Bắc, ấp Trung); Phước Lại (một phần Mương Chài, một phần ấp Lũy).

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều mạnh thường quân đến cấp nước uống và nước sinh hoạt cho các xã vùng hạ

Trên cơ sở đề nghị của UBND các xã và qua kết quả khảo sát thực tế tại các xã vùng hạ, UBND huyện ban hành Kế hoạch cấp nước mùa khô năm 2024. Thời gian hỗ trợ cấp nước trong vòng khoảng 1 tháng đến khi có mưa. Nguồn nước cấp: Trạm cấp nước xã Mỹ Lệ của Công ty Cổ phần Nước Biwase; nhà máy nước ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý của Công ty TNHH MTV Nước sạch Cần Giuộc; nhà máy nước Công ty Cổ phần Nước và môi trường Bằng Tâm; Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè; nhà máy nước Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan; nhà máy nước Công ty Cổ phần Long Hậu và các nguồn nước còn lại bảo đảm chất lượng trên địa bàn huyện.

Toàn huyện bố trí 44 điểm cấp nước trên địa bàn 5 xã nói trên. Kinh phí cấp nước từ ngân sách huyện.

Ngoài ra, huyện đề xuất tỉnh hỗ trợ bồn chứa nước cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nước tại các xã Phước Lại, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Tân Tập, Đông Thạnh./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết