Tiếng Việt | English

19/08/2020 - 14:10

Chấn chỉnh hoạt động nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng Đồng Tháp Mười

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười tiếp tục tăng cường công tác quản lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.

Kiên quyết xử lý việc nuôi tôm thể chân trắng trong vùng nước ngọt khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh

Kiên quyết xử lý việc nuôi tôm thể chân trắng trong vùng nước ngọt khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh

Từ năm 2018, một số địa phương vùng Đồng Tháp Mười có nhiều người bắt đầu nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt. Theo thống kê của ngành chuyên môn, đến nay, toàn vùng có 93 giếng khoan với 92,74ha nuôi tôm thẻ chân trắng. Việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đào ao nuôi tôm không đúng quy định, khai thác nước ngầm ở tầng nông, lấy nước mặn để nuôi tôm gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.

Ngành chuyên môn cũng kiểm tra và xử lý các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang nuôi tôm thẻ chân trắng và khoan giếng trái phép để phục vụ hoạt động nuôi tôm thẻ chân trắng. Cụ thể, ngành chuyên môn đã xử lý 14 trường hợp (10,21ha) với số tiền 144 triệu đồng; 7 trường hợp (12 giếng khoan) với số tiền 23,7 triệu đồng.

Qua phân tích, đánh giá của ngành chuyên môn, việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước lợ nhân tạo, một số hộ có lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, về mặt tổng thể thì việc đưa tôm thẻ chân trắng vào nuôi ở vùng nước ngọt hoàn toàn không phù hợp về đặc điểm sinh học, sự phát triển tự nhiên hài hòa của vùng; có những ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài, tác động tiêu cực đến mạch nước ngầm do khai thác quá mức, gây sụt lún đất. Song song đó, việc xả thải nước nhiễm mặn từ các ao nuôi ra môi trường bên ngoài sẽ làm thẩm thấu nước mặn vào đất, gây ra nguy cơ nhiễm mặn cho vùng nước ngọt, giảm năng suất lúa và các cây trồng khác.

Từ thực tiễn trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười tiếp tục tăng cường công tác quản lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt. Theo đó, các sở, ngành, địa phương cần tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hộ dân vi phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng, khoan giếng lấy nước mặn trong vùng nước ngọt không theo quy định để nuôi tôm thẻ chân trắng. Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo để người dân nắm được những ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài của việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm về chất lượng con giống, kinh doanh, sử dụng thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản, điều kiện nuôi, quản lý dịch bệnh theo quy định; nghiên cứu xây dựng các mô hình nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, phù hợp trong vùng nước ngọt để người dân học tập và ứng dụng thực tiễn vào sản xuất;…

Riêng đối với các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười cần thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân không đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn; tuyên truyền những ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài của việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt, việc sử dụng nước mặn từ giếng khoan và bổ sung thêm muối để nuôi tôm làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, hoạt động sản xuất nông nghiệp vùng nước ngọt. Đồng thời, các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười cần có giải pháp xử lý từng trường hợp vi phạm về nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt, nhất là các vi phạm về thực hiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang nuôi tôm thẻ chân trắng, khoan giếng lấy nước mặn, bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý và lấp ao, trả lại hiện trạng đất trồng lúa đối với các trường hợp đào ao mới, đào ao sau khi đã bị xử lý, cam kết không nuôi tôm thẻ chân trắng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành Điện lực tuyệt đối không cấp điện cho các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng; kiểm tra, xử lý hộ dân sử dụng điện không đúng mục đích xin phép ban đầu. Đối với những địa phương đã thả nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt, yêu cầu người nuôi thực hiện nghiêm các quy định về quản lý dịch bệnh, cam kết bảo vệ môi trường, vận động không thả nuôi trở lại, ban trả lại mặt bằng đất đai như hiện trạng ban đầu, không để phát sinh thêm diện tích nuôi mới./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết