Tiếng Việt | English

06/12/2023 - 14:44

Châu Thành thực hiện vượt 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023  

Sáng 06/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để tổng kết thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Lê Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện vượt 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Các chỉ tiêu còn lại đều thực hiện đạt, có chỉ tiêu dự kiến vượt vào cuối năm. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm đều vượt: Diện tích thanh long, sản lượng thanh long; diện tích tôm, sản lượng tôm; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ; số lao động được giải quyết việc làm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; phát triển đảng viên;...

Tình hình KT-XH năm 2023 trên địa bàn huyện phát triển ổn định, chương trình sản xuất thanh long phát triển bền vững được quan tâm đẩy mạnh. Diện tích trồng thanh long đến nay là 6.885,29ha, trong đó, 726,2ha được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, 323ha đạt tiêu chuẩn GloBalGAP. 

Diện tích trồng thanh long của huyện Châu Thành đến nay là 6.885,29ha

Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Huyện hoàn chỉnh hồ sơ huyện nông thôn mới nâng cao trình Trung ương phúc tra công nhận đạt huyện nông thôn mới nâng cao. 

Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 đạt 175% kế hoạch. Tổng số hộ nghèo toàn huyện hiện nay còn 118 hộ, chiếm 0,388%. Trên địa bàn huyện không còn nhà ở không kiên cố. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm, kết quả trong năm 2023 đã kết nạp 92/91 đảng viên, đạt 101% kế hoạch năm.

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết năm 2024

Tại hội nghị, đại biểu nghe một số đơn vị, ngành báo cáo về thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình phấn đấu thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023. Các thành tích nổi bật và hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết năm 2023 của huyện cũng được phân tích, chỉ rõ. 

Cũng tại hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất với các chỉ tiêu Nghị quyết chủ yếu năm 2024 như diện tích thanh long đạt 7.200ha, có 4 xã đạt danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 96%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới giảm bình quân 15% một năm,.../.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết