Tiếng Việt | English

15/08/2015 - 14:43

"Có được lòng tin của dân là có tất cả"

PGS.TS Bùi Đình Phong khẳng định: “Lòng dân là bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp đổi mới".

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, sáng 15/8, tại Tuyên Quang, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp tổ chức Hội thảo “Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trong Cách mạng Tháng Tám và Cách mạng Tháng Tám với công cuộc đổi mới đất nước”.

Các tham luận tại hội thảo tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; khẳng định vị thế, vai trò của Thủ đô Khu Giải phóng Tuyên Quang trong Cách mạng Tháng Tám và đối với lịch sử Cách mạng Việt Nam.


Hội thảo “Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trong Cách mạng Tháng Tám và Cách mạng Tháng Tám với công cuộc đổi mới đất nước”

PGS.TS Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Cách mạng Tháng Tám được đánh giá là cuộc cách mạng nhanh nhất, không đổ máu, một cuộc cách mạng hòa bình. Đó là cuộc cách mạng của lòng dân, là biểu tượng của đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Toàn dân tộc đã đồng lòng với ý chí quyết tâm không chịu làm nô lệ. Ý chí đó không một thế lực nào, không một lực lượng nào có thể ngăn cản được.

PGS.TS Bùi Đình Phong khẳng định, bài học này vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới hiện nay: “Lòng dân là bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp đổi mới. Do đó, muốn thực hiện đổi mới thành công thì trước hết phải củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, đó là quan trọng nhất, là số một. Vì hiện nay đang có vấn đề về giảm lòng tin của dân, mất lòng tin là không được. Thứ hai là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời phải chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân. Nếu chúng ta làm được 3 điều đó chúng ta sẽ có được lòng tin của nhân dân, có lòng tin của dân là có tất cả”.

Các tham luận tại hội thảo một lần nữa khẳng định, việc lựa chọn Tuyên Quang làm Thủ đô Khu giải phóng là sự lựa chọn sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu Giải phóng mà thủ đô là Tân Trào là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới. Một phần Bắc Bộ trên thực tế đặt dưới chính quyền cách mạng.

Hơn 1 triệu đồng bào các dân tộc trong Khu giải phóng đã được hưởng cuộc sống mới, quyền tự do dân chủ do cách mạng đem lại. Nơi đây chính là trung tâm chỉ đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi toàn quốc, đóng vai trò quan trọng vào thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự Việt Nam cho rằng: “Rõ ràng lịch sử càng ngày càng cho thấy giá trị sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Thường vụ Trung ương quyết định chọn Tân Trào làm điểm xuất phát, tổng khởi nghĩa trong cả nước và ở nơi đó ban hành Tổng khởi nghĩa, quân lệnh số 1.

Tuyên Quang có thể tự hào về điều đó và trên thực tế Tuyên Quang xứng đáng với điều đó bởi vì trong lịch sử kháng chiến chống Pháp sau này với tinh thần đem tất cả lực lượng giữ vững quyền độc lập tự do, Tuyên Quang cùng Việt Bắc và cả nước làm nên thắng lợi của cuộc kháng chống Pháp và sau này góp phần xứng đáng vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Thành quả vĩ đại và những kinh nghiệm lịch sử quý giá từ Cách mạng Tháng Tám là bài học cho Đảng ta trên con đường lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ngày nay./.

Lại Hoa-Minh Châm/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết