Tiếng Việt | English

13/06/2024 - 13:56

Đa dạng phương pháp tuyên truyền bảo vệ môi trường

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó có công tác phân loại rác tại nguồn, UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền.

Ở huyện Bến Lức có mô hình Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh

Ngoài tuyên truyền trên báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng, cần tuyên truyền bằng các phương pháp trực quan. Tổ chức đa dạng các mô hình BVMT thiết thực như tự quản về môi trường; đội thanh niên thu gom rác thải; phụ nữ với công tác phân loại rác tại nguồn và tổ chức các hội thi tuyên truyền viên về môi trường.

Bên cạnh đó, phát động phong trào thi đua “Gia đình tiêu biểu trong quản lý, thu gom và phân loại rác thải” đến tận xóm, ấp, khu phố. Tổ chức các hoạt động thông qua các đoàn thể, cuộc thi sáng tác, viết, vẽ tranh, tìm hiểu pháp luật về môi trường. Xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực về BVMT trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hình thành các thiết chế văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường,... Nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác BVMT.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường sự phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên. Đặc biệt là cơ quan thông tin, tuyên truyền xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về môi trường. Từ đó, đưa tin chính xác, thường xuyên và kịp thời để phát hiện và kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về BVMT. Lồng ghép các nhiệm vụ BVMT với các phong trào, cuộc vận động có nội dung BVMT thông qua các video clip gửi về phụ huynh hướng dẫn dạy trẻ ở nhà,...

Trong tuyên truyền công tác phân loại rác tại nguồn gắn với giao trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể, khu phố, ấp trong hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và khen thưởng nhân rộng các mô hình làm tốt./.

Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm

 

Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm 

Bắt tay thực hiện mô hình, các đoàn thể, Công an xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trong ấp phân loại rác thải tại nguồn, thu gom rác thải nhựa như chai, lọ đã qua sử dụng mang đến Nhà văn hóa ấp đổi lấy nhu yếu phẩm.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết