Tiếng Việt | English

29/01/2018 - 20:02

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Long An nhiệm kỳ 2017-2022 

Ngày 29/01, Hội Luật gia (HLG) tỉnh Long An tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu (ĐB) lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phạm Xuân Bách cùng hơn 90 ĐB đại diện HLG các cấp trong tỉnh đến dự.

Chủ tịch HLG tỉnh Long An nhiệm kỳ IV-Ngô Văn Phê phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An - Ngô Văn Phê phát biểu khai mạc Đại hội

Chủ tịch HLG tỉnh Long An - Ngô Văn Phê đề nghị các ĐB thẳng thắn đóng góp, rút kinh nghiệm từ Đại hội lần thứ IV để Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022 hoạt động tốt hơn.

Trong nhiệm kỳ qua, HLG các cấp tham gia đóng góp 32 dự án luật, tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật gần 7.500 cuộc với hơn 350.000 lượt người dự. HLG tỉnh phối hợp  HLG các địa phương thành lập 33 Trung tâm Pháp luật cộng đồng tại tuyến cơ sở. HLG tham gia tích cực công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý và hòa giải, kết quả trong nhiệm kỳ tư vấn trên 2.000 trường hợp, so nhiệm kỳ trước tăng 88% số vụ, số việc. Đặc biệt, tư vấn cho trên 1.600 phạm nhân sắp mãn hạn tù, tổ chức hòa giải hơn 2.500 cuộc.

Đến nay, HLG tỉnh có 15 chi hội trực thuộc, 14/15 địa phương có HLG; 92 chi hội trực thuộc cấp huyện. Hiện, toàn tỉnh có 1.052 hội viên, có 240 hội viên nữ.

Năm 2015, HLG Việt Nam tặng Cờ thi đua cho cán bộ, hội viên HLG tỉnh, tặng bằng khen cho 28 tập thể và 24 cá nhân có thành tích tốt nhiệm kỳ 2013-2017. UBND tỉnh tặng bằng khen cho HLG tỉnh Long An, 5 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Đề án 1113/CP về xã hội hóa công tác tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013-2016. Chủ tịch HLG tỉnh tặng giấy khen cho 47 tập thể và 91 cá nhân có thành tích tốt từ năm 2013-2017.

Các chỉ tiêu Đại hội thảo luận, nhiệm kỳ 2017-2022 phát triển thêm 250 hội viên, xây dựng thêm 3 Trung tâm pháp luật ở các địa phương, 100% hội viên tham gia học tập, quán triệt chủ trương pháp luật của Đảng và Nhà nước, 80% hội viên tham gia đóng góp, xây dựng pháp luật.

Ngày 30/01/2018 Đại hội sẽ tiến hành phiên chính thức./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết