Tiếng Việt | English

30/08/2018 - 04:45

Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An thực hiện tốt kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty (Cty) Cổ phần Cấp thoát nước Long An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành KTGS, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Cty hiện có 3 chi bộ với 39 đảng viên. Thời gian qua, công tác KTGS được thực hiện chặt chẽ, cụ thể từ cấp ủy Đảng đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra luôn gương mẫu, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, chủ động sửa chữa khuyết điểm; không nể nang, né tránh, không thiên vị, thành kiến, mạnh dạn phê bình những đảng viên được KTGS để làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và phân tích nguyên nhân dẫn đến vi phạm để có hướng sửa chữa, khắc phục. Hàng tháng, các đảng ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra được phân công dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc nhằm kịp thời giúp các tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần tự rèn luyện của đảng viên.

Thực hiện tốt công tác KTGS góp phần tích cực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Cty nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Ủy ban Kiểm tra luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm, ý thức của đảng viên được nâng lên.

Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác KTGS, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác KTGS trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục quan tâm kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm số lượng, chất lượng để tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt các nhiệm vụ. Các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu là những tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống, xác định đúng đắn và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS của Đảng./.

Nguyễn Bảo Tùng

Chia sẻ bài viết