Tiếng Việt | English

06/05/2021 - 19:32

Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trên địa bàn tỉnh Long An từ năm học 2021-2022

UBND tỉnh Long An vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt lớp 2 có 10 đầu sách, lớp 6 có 15 đầu sách

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 được phê duyệt cụ thể như sau:

Lớp 2 có 10 sách giáo khoa gồm: Tiếng Việt 2, Toán 2, Tự nhiên và Xã hội 2, Đạo đức 2, Hoạt động trải nghiệm 2 thuộc bộ sách Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM; Giáo dục thể chất 2, Mĩ thuật 2 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Âm nhạc 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tiếng Anh 2 của tác giả Hoàng Văn Vân (đồng Tổng Chủ biên), Tiếng Anh 2 của tác giả Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên).

Sách giáo khoa lớp 2

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 được phê duyệt

 

Lớp 6 có 15 sách giáo khoa gồm: Ngữ văn 6 tập 1, Ngữ văn 6 tập 2, Lịch sử và địa lý 6, Công nghệ 6, Âm nhạc 6, Mĩ thuật 6 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tin học 6, Giáo dục thể chất 6, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Toán 6 tập 1, Toán 6 tập 2, Giáo dục công dân 6, Khoa học tự nhiên 6 thuộc bộ sách Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM; Tiếng Anh 6 tập 1, Tiếng Anh 6 tập 2 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do tác giả Hoàng Văn Vân làm Tổng chủ biên.

Sách giáo khoa lớp 6

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 được phê duyệt

 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan công bố công khai và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sử dụng Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt trên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Ngọc Sương

 

Chia sẻ bài viết