Tiếng Việt | English

Gia đình văn hóa tiêu biểu

Vợ chồng ông Trần Văn Mon và bà Phan Thị Rí đã vun đắp tổ ấm viên mãn, nơi hạnh phúc luôn đong đầy.