Tiếng Việt | English

13/01/2016 - 10:44

Đức Hòa: trên 956 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, bằng nguồn ngân sách các cấp và đóng góp của xã hội, huyện Đức Hòa đã thực hiện các công trình đầu tư kết cấu hạ tầng với tổng số tiền 956 tỷ 287 triệu đồng.

Trường mẫu giáo Đức Hòa Thượng được xây dựng trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư trên 207 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 342 tỷ đồng, ngân sách xã trên 26 tỷ đồng. Nguồn đóng góp từ các doanh nghiệp tại địa bàn trên 29 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp trên 337 tỷ đồng gồm trên 66,4 tỷ đồng tiền mặt và đất đai.

Với số tiền trên, huyện thực hiện các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, giáo dục, y tế và xây dựng trụ sở UBND các xã; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

Hiện nay, huyện Đức Hòa đã thực hiện được 275 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 16, 17 tiêu chí, tăng 9,23 tiêu chí so với năm 2011. 5 xã đạt xã nông thôn mới là Mỹ Hạnh Nam, Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng, An Ninh Tây và Đức Hòa Đông. Riêng xã Đức Hòa Thượng đang chờ tỉnh thẩm định. Các xã còn lại đạt từ 11 -15 tiêu chí./.

CTV Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết