Tiếng Việt | English

24/05/2024 - 08:29

Giảm nghèo hướng đến thực chất và bền vững

Thực hiện các chương trình, hoạt động, tuyên truyền, hướng dẫn, chia sẻ, hỗ trợ “cần câu”, đánh giá kết quả theo thực tế,... là cách mà huyện Tân Trụ, tỉnh Long An giúp các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình và hướng đến công tác giảm nghèo (GN) đi vào thực chất, bền vững.

Huyện Tân Trụ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống (Trong ảnh: Trao tặng nhà tình thương cho ông Hồ Văn Trắng, xã Quê Mỹ Thạnh)

Hỗ trợ phù hợp thực tế

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trương Minh Trí, huyện tập trung đẩy mạnh công tác GN góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao. UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành tích cực tham gia, ban hành các quyết định, giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cụ thể cho UBND các xã, thị trấn để thực hiện.

Ban chỉ đạo GN cấp xã đều xây dựng kế hoạch hàng năm, phù hợp với thực tế, phân công cụ thể từng ngành, đoàn thể phụ trách từng hộ nghèo nhằm nắm tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, cận nghèo để đề xuất biện pháp hỗ trợ cụ thể, hiệu quả.

Song song đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GN bền vững. Huyện triển khai, thực hiện chương trình GN đúng theo quy trình, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đầy đủ theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Nhiều chế độ, chính sách về lao động, việc làm, GN được Nhà nước ban hành, đi vào cuộc sống.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, hỗ trợ giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng phát huy hiệu quả trong công tác GN. Từ sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, hộ nghèo phần nào được chia sẻ khó khăn, nỗ lực vươn lên; các hội, đoàn thể trên địa bàn cũng triển khai nhiều chương trình, hoạt động,... hỗ trợ hội viên thoát nghèo, góp phần đáng kể vào công tác GN ở địa phương.

Gia đình ông Hồ Văn Trắng (ấp 3, xã Quê Mỹ Thạnh) có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà xuống cấp từ lâu nhưng gia đình không có kinh phí để sửa chữa, xây mới. Nhờ các cấp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ nên gia đình ông có kinh phí xây nhà. "Ngoài ra, gia đình tôi còn được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi để phát triển kinh tế. Tôi phấn đấu thoát nghèo bền vững trong năm nay"- ông Trắng nói.

Chị Trần Thị Huyền (thị trấn Tân Trụ) chia sẻ: "Nhờ địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tân Trụ hỗ trợ vốn để kinh doanh mà gia đình có thu nhập ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước và thoát nghèo bền vững. Tôi dành dụm được một số tiền nho nhỏ để có thể lo cho hai đứa con đang tuổi ăn học. Dự định trong năm nay, tôi sẽ sửa lại chỗ “che mưa, che nắng” cho gia đình".

Giảm nghèo thực chất, bền vững

Theo ông Trương Minh Trí, huyện chú trọng công tác GN, đào tạo nghề, giải quyết việc làm,… Bên cạnh đó, huyện nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo địa phương và sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, các tổ chức chính trị -xã hội, UBND các xã, thị trấn trong công tác GN, đào tạo nghề, giải quyết việc làm,... từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện hàng năm; đời sống người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc.

Đặc biệt, với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và người dân trong huyện, các nội dung trong giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia GN bền vững trên địa bàn huyện được triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt kết quả quan trọng.

Các chính sách hỗ trợ được đến tay người thụ hưởng một cách kịp thời, nhất là các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo về hỗ trợ tín dụng ưu đãi,tiền điện, bảo hiểm y tế, nhà ở, miễn, giảm học phí cho học sinh,... và trợ cấp đột xuất cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn,… góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Chương trình xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới của huyện đạt những kết quả tích cực; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững cũng như được tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Các xã, thị trấn, ấp, khu phố chủ động, tích cực tuyên truyền những chính sách về GN đến người dân. Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đều được công khai, thống nhất trên địa bàn.

Chương trình mục tiêu Quốc gia GN bền vững giai đoạn 2021-2025 thực sự đi vào đời sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cùng tham gia.

Tuy nhiên, công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành, tham mưu hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chương trình GN bền vững có lúc, có nơi chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa duy trì thường xuyên.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện chương trình GN chưa thật sự được chú trọng, chưa thường xuyên, liên tục nên việc huy động người dân, cộng đồng xã hội cùng tham gia có lúc, có nơi đạt hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh trên cây trồng,vật nuôi làm cho đời sống người dân, nhất là người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn; một bộ phận người dân còn tư duy sản xuất theo kinh nghiệm, tập quán nên khả năng tự vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo chưa hiệu quả. Một bộ phận nhỏ người nghèo còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Ông Trương Minh Trí thông tin: Trong thời gian tới, huyện tập trung lãnh, chỉ đạo công tác GN bền vững, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm 15% số hộ nghèo theo từng năm, bảo đảm mỗi hộ nghèo khi đăng ký thoát nghèo theo chương trình đều được hỗ trợ kinh phí phù hợp với nhu cầu gắn với điều kiện ràng buộc cụ thể. Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách GN lồng ghép các chương trình, dự án khác được triển khai trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình GN phù hợp với các chính sách phát triển KT-XH và GN của huyện, bảo đảm GN bền vững và đạt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong GN, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhận thức cho người nghèo.

Huyện đẩy mạnh công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho người lao động sau đào tạo tìm được việc làm trong và ngoài nước. Ưu tiên nhóm hộ gia đình thiếu đất sản xuất, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh. Tập trung đẩy mạnh dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp với định hướng phát triển nghề nông nghiệp quy hoạch vùng sản xuất, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình GN. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm qua hàng năm, năm 2022, huyện còn 473 hộ nghèo; năm 2023, hộ nghèo giảm xuống còn 383 hộ; tính đến tháng 5/2024, huyện còn 302 hộ nghèo./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết