Tiếng Việt | English

30/11/2023 - 09:05

Giáo dục quốc tế cho học sinh, sinh viên

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, giáo dục quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh, sinh viên (HSSV) Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

GS. TS Trương Quang Vinh trao đổi với sinh viên về giáo dục quốc tế

Tăng cường giáo dục quốc tế cho HSSV có thể mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội như nâng cao năng lực ngoại ngữ. Giáo dục quốc tế giúp HSSV có cơ hội tiếp xúc với môi trường sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, từ đó nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách thành thạo.

Giáo dục quốc tế còn giúp HSSV nâng cao hiểu biết về thế giới với các nền văn hóa, phong tục, tập quán khác nhau, từ đó phát triển tư duy toàn cầu. Giáo dục quốc tế giúp HSSV rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề,... Bên cạnh đó, giáo dục quốc tế giúp HSSV tăng cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài.

Để tăng cường giáo dục quốc tế cho HSSV, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục và gia đình. Trong đó, cơ sở giáo dục phải tăng cường đào tạo giáo viên về giáo dục quốc tế với trình độ chuyên môn cao, am hiểu về giáo dục quốc tế; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy giáo dục quốc tế; nội dung giáo dục quốc tế cần được cập nhật thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tế; phương pháp giảng dạy giáo dục quốc tế cần đa dạng, khuyến khích HSSV chủ động tìm tòi, khám phá.

HSSV cần được tạo điều kiện tham gia các hoạt động giáo dục quốc tế như giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao,... qua đó, có cơ hội giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế; đồng thời, tăng cường hỗ trợ tài chính để HSSV có cơ hội tiếp cận với giáo dục quốc tế bởi chi phí cho giáo dục quốc tế có thể là một trở ngại đối với nhiều HSSV.

Tăng cường giáo dục quốc tế cho HSSV là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Việc triển khai hiệu quả các giải pháp trên sẽ góp phần giúp HSSV Việt Nam phát triển toàn diện, hội nhập thành công với thế giới./.

GS.TS Trương Quang Vinh

Chia sẻ bài viết