Tiếng Việt | English

07/08/2020 - 08:51

Hiệu quả từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức tuyên dương 200 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giỏi. Đây chính là nguồn động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Công nhân, viên chức, người lao động được tuyên dương điển hình tiên tiến năm 2020

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí cho biết: “LĐLĐ tỉnh đã chọn phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” làm yếu tố chủ lực để thúc đẩy tinh thần thi đua yêu nước trong đội ngũ CNVCLĐ. Để đạt nhiều kết quả trong thời gian qua không đơn giản, bởi phần lớn lực lượng CNLĐ trong các doanh nghiệp là lao động phổ thông chưa qua đào tạo, trình độ học vấn, tay nghề không đồng đều, nơi ở không được tập trung, nhận thức về các phong trào thi đua lao động, sáng tạo còn rất hạn chế. Chính vì vậy, trong triển khai thực hiện, thúc đẩy các phong trào thi đua, LĐLĐ tỉnh phải chọn các bước đi thích hợp, nội dung thi đua phải gắn liền với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị và đáp ứng nhu cầu cần thiết của CNVCLĐ. Ngoài ra, để thúc đẩy phong trào ngày càng sâu, rộng, LĐLĐ tỉnh chú trọng vào những doanh nghiệp có đông CNLĐ để phát động phong trào”.

Sau thời gian phát động phong trào, đã có nhiều công trình, đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được CNVCLĐ nghiên cứu và đưa vào ứng dụng trong quy trình sản xuất đạt kết quả tốt, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất rất đáng kể cho các doanh nghiệp, CNLĐ ngày càng khẳng định được năng lực và thấy rõ trách nhiệm của mình đối với đơn vị. Anh Nguyễn Văn Cương - CN Công ty Cổ phần Kim khí Nam Hưng, cho biết: “Tôi luôn tìm tòi, sáng tạo và vận dụng nguồn phế liệu để tạo ra máy cắt mặt trăng thay thế máy cắt bằng tay để cắt các tấm tole, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động cho CN; đồng thời, giúp công ty giảm chi phí mua máy mới đến 100 triệu đồng. Tôi nghĩ, mỗi CN nếu chịu khó học hỏi, sáng tạo thì sẽ góp phần giúp công ty giảm chi phí sản xuất và bản thân mình cũng có thu nhập tốt hơn”.

Chủ tịch Công đoàn (CĐ) cơ sở Công ty TNHH ShillaBags International - Lê Công Lập chia sẻ: “Với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” có tác dụng tích cực động viên CNLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất”.

Có thể nói, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào tiêu biểu của tổ chức CĐ. Bởi, phong trào đã tập hợp được trí tuệ, sức sáng tạo của CNVCLĐ góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương lao động cần cù, sáng tạo; các sáng kiến, cải tiến đã góp phần nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng đơn hàng, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định và bền vững, từ đó đời sống của CNVCLĐ không ngừng được nâng cao.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phạm Thị Quyên thông tin: “Để các phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngày càng được nhân rộng và có sức lan tỏa, ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo CĐ các cấp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Căn cứ vào tình hình sản xuất, quy mô phát triển của từng đơn vị, doanh nghiệp để chủ động phối hợp ban giám đốc công ty tổ chức hoạt động phù hợp nhằm thu hút CNVCLĐ tham gia. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tăng cường tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước với các nội dung: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả, phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi,… để mỗi sáng kiến của CNVCLĐ được công nhận và khen thưởng, động viên kịp thời, từ đó kích thích, tạo động lực cho CNVCLĐ tích cực tham gia nhiều hơn”./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết