Tiếng Việt | English

05/05/2019 - 09:53

Hình ảnh Thủ tướng gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao 

Sáng 05/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao với chủ đề: “Công nhân, lao động kỹ thuật cao – một trong những động lực để phát triển đất nước”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TXVN)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Quang cảnh cuộc gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quang cảnh cuộc gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại cuộc gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại cuộc gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Các đại biểu công nhân, lao động kỹ thuật cao tham dự cuộc gặp gỡ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu công nhân, lao động kỹ thuật cao tham dự cuộc gặp gỡ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Công nhân, lao động kỹ thật cao phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Công nhân, lao động kỹ thật cao phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích