Tiếng Việt | English

07/07/2018 - 18:10

Hòa Khánh Đông đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới

Ngày 07/7, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo xã Hòa Khánh Đông đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hơn 5 năm phấn đấu, bộ mặt nông thôn xã Hòa Khánh Đông ngày càng phát triển. Đời sống của người dân ngày một nâng lên. Kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện, các tuyến đường liên xã, liên xóm, ấp đều được nâng cấp. Trường học được xây mới, bảo đảm việc dạy và học. Trạm y tế được đầu tư, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, 4/4 ấp được công nhận ấp văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4%. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 38,8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ nhà đạt chuẩn trên 99,3%. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng xã nông thôn mới được khen thưởng./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết