Tiếng Việt | English

16/11/2015 - 06:04

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” nhằm nêu bật vai trò đoàn kết của 54 dân tộc trong công cuộc phát triển đất nước.

Tối 15/11/2015, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn chương trình khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015 với chủ đề “Sắt son niềm tin”.


Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015.

Tham dự đêm khai mạc có ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông K’ Sor Phước, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL…

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ: “85 năm qua, từ khi có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo, có sự đóng góp của Mặt trận Dân tộc thống nhất qua các thời kỳ, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường, phát huy, trở thành một giá trị văn hoá của dân tộc; cùng với các giá trị văn hóa dân tộc khác đã trở thành sức mạnh to lớn, ý chí tự lực, tự cường tạo nên vẻ đẹp và bản lĩnh con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là di sản văn hóa vô cùng quý báu được các thế hệ tiếp nối nhau trao truyền, gìn giữ và phát huy”.


Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng tin tưởng và hy vọng chắc chắn rằng: đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài sẽ tiếp tục khơi dậy, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết; đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cùng với Chương trình khai mạc “Sắt son niềm tin”, chuỗi các hoạt động hết sức có ý nghĩa sẽ diễn ra trong Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam như: Triển lãm “Đại đoàn kết - Đại thành công”, triển lãm “Sen trong đời sống văn hóa Việt”; tái hiện các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc; Hội nghị xúc tiến, đầu tư du lịch; Giới thiệu sản phẩm truyền thống và một số mặt hàng Việt Nam hưởng ứng thiết thực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan tổ chức./.

Trà My/VOV.VN

Chia sẻ bài viết