Tiếng Việt | English

29/02/2024 - 18:15

Kho bạc Nhà nước Long An công bố quyết về công tác cán bộ  

Chiều 29/02, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Long An - Phạm Hoàng Quang công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Hưng.

Trao quyết định cho cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Hưng

Theo đó, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Long An ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Văn Thịnh, Kế toán trưởng  Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Hưng, giữ chức Phó Giám đốc.

Đồng thời, quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang, chuyên viên Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Hưng giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 01/3/2024.

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Long An - Phạm Hoàng Quang chúc mừng 2 cán bộ đã được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đồng thời mong muốn,  2 cán bộ sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng cán bộ, công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Hưng phát huy sức mạnh tập thể, truyền thống đoàn kết;  tham mưu chính quyền địa phương thực hiện tốt việc quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Văn Thịnh, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Hưng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt các đơn vị trên địa bàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./. 

                                                    Văn Đát 

Chia sẻ bài viết