Tiếng Việt | English

18/10/2021 - 14:09

Long An: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại

Ngày 18/10, UBND tỉnh Long An có công văn số 10207/UBND-VHXH điều chỉnh nội dung quy định tại mục 3.2 của công văn số 10151/UBND- VHXH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh.

Đối với nhà hàng/quán ăn, quán giải khát được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo không quá 50% công suất và người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ. Ảnh minh họa

Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh có Công văn số 10151/UBND-VHXH về việc quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh.

Qua 03 ngày thực hiện tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được kiểm soát. Trước thực tế trên và để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ được khôi phục hoạt động trở lại, UBND tỉnh điều chỉnh nội dung quy định tại mục 3.2 của Công văn số 10151/UBND-VHXH ngày 15/10/2021 của ƯBND tỉnh, như sau:

“3.2. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ:

Đối với Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống; (trừ các cơ sở được quy định tại mục 3.3 và mục 3.4): Được phép hoạt động, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19;

+ Đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng;

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Giao Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp cơ quan y tế có phương án tổ chức, quản lý hoạt động của từng chợ truyền thống thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Đối với nhà hàng/quán ăn, quán giải khát: Được phép hoạt động, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đảm bảo không quá 50% công suất.

+ Người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Chủ các cơ sở nêu trên phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định sổ 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/05/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống địch Covid-19 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thì thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Các nội dung khác, tiếp tục thực hiện theo Công văn số 10151/UBND- VHXH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh./.

BLA

Chia sẻ bài viết