Tiếng Việt | English

07/02/2023 - 09:28

Nghênh sắc thần bắt đầu lễ Kỳ yên đình Vĩnh Phong  

Lễ Kỳ yên tại đình Vĩnh Phong, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An diễn ra trong 3 ngày (từ 06 - 08/02, nhằm ngày 16 - 18 tháng Giêng). Một trong những nghi lễ quan trọng mở đầu lễ Kỳ yên tại Đình Vĩnh Phong chính là nghi thức Khán sắc thần và nghi thức Nghênh sắc thần.

Đình Vĩnh Phong là một trong những ngôi đình cổ tại Long An, có từ thế kỷ XIX, sau đó đình được sắc phong và xây cất lại quy mô. Đình Vĩnh Phong thờ Thần hoàng bổn cảnh và tiền hiền Mai Tự Thừa, người có công lập nên vùng đất Thủ Thừa ngày nay.

Đình có sắc phong của vua Tự Đức vào năm 1852, là một trong những hiện vật có giá trị tại đình bên cạnh các bao lam, câu đối, biển đại tự,... Sắc thần của đình làng chính là sự công nhận của triều đình về sự hợp pháp của làng xã lúc bấy giờ. Sắc phong vốn được xem như một bảo vật của đình làng, được người dân tôn trọng. Trước đây, sắc phong vốn được xem là đại diện cho vua. Mỗi năm, đình làng chỉ tổ chức Nghênh sắc 1 lần, mỗi lần mở sắc thần thực hiện nghi thức Nghênh sắc đều phải áo dài, khăn đóng chỉnh tề.

Nghi thức Khán sắc và Nghênh sắc tại đình được tổ chức vào chiều ngày 16 tháng Giêng sau lễ cầu an. Đoàn Nghênh sắc có lân dẫn đầu, đi theo các tuyến đường vòng quanh thị trấn, chiều dài khoảng 3km trước khi trở về đình. 

Sau đây là một số hình ảnh về nghi thức Khán sắc thần và Nghênh sắc thần tại đình Vĩnh Phong:

Lân, sư, rồng trước khi bắt đầu nghi thức Nghênh sắc

Lễ thần trước khi bắt đầu nghi thức thỉnh sắc

Sắc phong được đặt trong hộp gỗ khắc hình rồng

Mở sắc phong trước sự chứng kiến của nhiều người

Mặc dù trải qua hàng trăm năm, sắc phong vẫn được bảo quản nguyên vẹn

Quang cảnh trong chánh điện đình Vĩnh Phong khi làm lễ

Thỉnh sắc phong rời đình lên xe nghênh sắc

Xe Nghênh sắc được trang trí cầu kỳ, có lộng che và có người đứng bên cạnh hộp chứa sắc phong

Đoàn Nghênh sắc khởi hành đi vòng quanh thị trấn Thủ Thừa

Đoàn Nghênh sắc

Người dân bày mâm cúng trước nhà để đón sắc thần

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết