Tiếng Việt | English

02/12/2023 - 18:15

Quan tâm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An vừa có công văn gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về việc tập trung thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân năm 2023, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân. Theo Nghị quyết Huyện ủy, đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện có 93% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên, đến nay, có một số xã chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Huyện ủy.

Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy đảng các xã, thị trấn và các ngành có liên quan tập trung lãnh, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể rà soát ngay những người trước đây đã tham gia BHYT theo hộ gia đình nhưng đến ngày 31/10/2023, hộ gia đình đã thoát nghèo, thoát cận nghèo, không được Nhà nước cấp thẻ BHYT nhưng vẫn chưa tham gia BHYT theo hộ gia đình do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp.

Trên cơ sở danh sách người dân chưa tham gia BHYT, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đối với hộ gia đình đã thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2022 nhưng có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng tham gia BHYT hộ gia đình thì vận động nguồn xã hội hóa, mạnh thường quân để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho nhóm đối tượng này đạt 100%. Qua đó, tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe; đồng thời, mở rộng diện bao phủ tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn huyện.

Đối với trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi đã vào lớp 1 nhưng chưa tham gia BHYT theo nhóm học sinh, ban giám hiệu các trường cần phối hợp các đoàn thể ở địa bàn các em cư trú đến từng hộ gia đình tuyên truyền trực tiếp về lợi ích khi tham gia BHYT, vận động phụ huynh tham gia BHYT cho học sinh đạt 100% nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài, bền vững./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết