Tiếng Việt | English

05/08/2015 - 20:49

Sẽ có nhiều môn học với tên gọi mới

Chiều 5-8, Bộ GD-ĐT chính thức công bố chương trình GD phổ thông tổng thể. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình đổi mới chương trình-SGK phổ thông sau năm 2015.

Chuyển từ chủ yếu truyền thụ kiến thức sang hình thành phát triển năng lực, phẩm chất người học là định hướng xuyên suốt khi xây dựng chương trình GD phổ thông lần này.

Theo đó, hệ thống môn học từ tiểu học lên THPT sẽ có nhiều điều chỉnh căn bản.

Một số môn học với tên gọi mới sẽ xuất hiện do được tích hợp từ các môn học truyền thống hoặc có nội dung, tính chất, mục tiêu mới.

Dạy học tích hợp từ bậc học dưới và phân hóa dần lên bậc học cao hơn, thiết kế môn học theo hai nhóm bắt buộc và tự chọn, kết hợp với các chuyên đề học tập, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn để nghiên cứu khoa học là yêu cầu được đặt ra trong chương trình tổng thể lần này.

Với chương trình mới, bậc trung học sẽ không còn 13 môn học như truyền thống mà hệ thống môn học bắt buộc giảm rõ rệt.

Bậc THPT chỉ còn 4 môn bắt buộc.

Học sinh sẽ có cơ hội đăng kí học các môn học, chuyên đề tự chọn theo định hướng nghề nghiệp tương lai.

Dự kiến sau khi chương trình tổng thể được thẩm định, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành triển khai xây dựng chương trình môn học làm cơ sở để biên soạn SGK mới.

Chương trình-SGK mới sẽ triển khai đại trà từ năm học 2018-2019 theo hình thức “cuốn chiếu”.

Việc thí điểm chương trình-SGK mới sẽ không thực hiện toàn bộ như trước mà chỉ thí điểm những nội dung, môn học, hoạt động GD mới và do chính tác giả xây dựng chương trình chủ trì việc thí điểm.

VĨNH HÀ/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích