Tiếng Việt | English

Đến 18 giờ 30 ngày 30/7, Long An ghi nhận 5.678 ca mắc Covid-19

Đến 18 giờ 30 ngày 30/7, Long An ghi nhận 5.678 ca mắc Covid-19; trong đó có 4.899 ca mắc cộng đồng có mã số, 763 ca mắc cộng đồng chưa có mã số; ngoài ra còn có 16 ca nhập cảnh.