Tiếng Việt | English

WHO cảnh báo dịch tả bùng phát với tỷ lệ tử vong cao hơn

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay đã có 26 quốc gia phát hiện các ổ bùng phát dịch tả, đáng chú ý là tỷ lệ tử vong tăng mạnh.