Tiếng Việt | English

15/01/2024 - 14:52

Sửa Luật Đất đai: Đề nghị có chính sách hỗ trợ cấp 'sổ đỏ' cho đất không giấy tờ đến trước 1/7/2014

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉnh sửa theo hướng quy định xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đến trước 1/7/2014.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Ảnh: GIA HÂN

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 15/1, kỳ họp bất thường lần thứ 5 cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là lần thứ 4 Quốc hội cho ý kiến về dự án luật này.

Thống nhất thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật.

Trong đó, nội dung về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ (tại khoản 27 điều 79) là 1 trong 18 vấn đề đã được thống nhất phương án.

Theo đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và các cơ quan, dự thảo luật quy định theo hướng kế thừa quy định của Luật Đất đai năm 2013, chỉ thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ khi là "dự án đầu tư xây dựng khu đô thị".

Về thiết kế kỹ thuật chính sách, quy định tại dự thảo luật làm rõ hơn tính chất của dự án khu đô thị thuộc trường hợp xem xét thu hồi là "dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng".

Thiết kế kỹ thuật như vậy, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tương tự và đồng nhất với cách thiết kế kỹ thuật tại các khoản khác của điều 79.

Cụ thể, điều 79 chỉ quy định về các trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Khi thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại điều 79 sẽ phải đáp ứng các căn cứ, điều kiện quy định tại điều 80 về "thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng".

Điều 72 về "thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất" đã có quy định trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm, cấp huyện, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, trong đó có dự án thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu.

Quy định rõ ràng về nội hàm các phương pháp định giá đất

Một nội dung khác là về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp.

Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ dự thảo luật quy định theo hướng rõ ràng về nội hàm các phương pháp định giá đất trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật đất đai.

Trong đó quy định cụ thể tại dự thảo luật các phương pháp định giá đất bao gồm: so sánh, thặng dư, thu nhập, hệ số điều chỉnh giá đất; lồng ghép phương pháp chiết trừ vào phương pháp so sánh.

Đồng thời, quy định các trường hợp, điều kiện áp dụng đối với từng phương pháp định giá đất.

Báo cáo cho hay phương án được thể hiện tại dự thảo luật là phương án Chính phủ đề xuất. Dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết để áp dụng trong thực tế bảo đảm tính khả thi.

Về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, ông Thanh nêu rõ dự luật chỉnh sửa theo hướng quy định về xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đến trước ngày 1/7/2014.

Để giải quyết căn cơ vấn đề này, đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất./.

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/sua-luat-dat-dai-de-nghi-co-chinh-sach-ho-tro-cap-so-do-cho-dat-khong-giay-to-den-truoc-1-7-2014-20240115090018176.htm

Chia sẻ bài viết