Tiếng Việt | English

03/07/2024 - 15:21

Thạnh Hóa thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An có 2 xã biên giới là Tân Hiệp và Thuận Bình với đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài 8,9km, là địa bàn có vị trí chiến lược cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh. Thời gian qua, các cấp chính quyền và nhân dân luôn đồng hành cùng lực lượng bộ đội biên phòng trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận Bình tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc

Thông tin từ UBND huyện Thạnh Hóa, 5 năm qua (2019-2024), Đồn Biên phòng Thuận Bình phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, người dân khu vực biên giới. Trong đó, các lực lượng tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa, vai trò,

trách nhiệm trong tham gia phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, người dân khu vực biên giới nắm được những nội dung cơ bản của các văn kiện pháp lý về biên giới tuyến Việt Nam - Campuchia, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, quy chế khu vực biên giới đất liền, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia,... gắn với triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021.

Từ tình hình thực tế của địa phương, thời gian qua, huyện còn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tình hình phân giới, cắm mốc; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả trên biên giới, vận động nhân dân không sang Campuchia thuê đất sản xuất và khai thác trái phép thủy sản,...

Cùng với phát triển KT-XH, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đặc biệt, đối với Đồn Biên phòng Thuận Bình, thời gian qua, đã triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc, tình huống trên biên giới, không để xảy ra điểm nóng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ.

Theo thống kê, 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến biên giới được 276 cuộc/6.296 lượt người nghe, có 79 hộ đăng ký bảo vệ 8,9km đường biên, 7 hộ đăng ký bảo vệ 5 cột mốc chính, 11 hộ đăng ký bảo vệ 7 cột mốc phụ và 687 hộ/1.824 người đăng ký bảo vệ an ninh, trật tự xóm, ấp, khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức luyện tập các tình huống được 7 cuộc/514 lượt người tham gia; tuần tra, kiểm soát với 1.872 tổ/11.232 lượt người tham gia; kiểm soát lưu động, mật phục chống buôn lậu trên biên giới với 127 tổ/834 lượt người tham gia.

Người dân cung cấp cho lực lượng biên phòng và các lực lượng gần 600 nguồn tin liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh chống các loại tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Phạm Tùng Chinh, từ thực hiện Chỉ thị số 01 của Chính phủ đã tạo sức lan tỏa sâu, rộng, phát huy được vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, góp phần củng cố mối đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương và các đơn vị có liên quan với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhân dân trên khu vực biên giới, qua đó bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Thạnh Hóa thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại

Thạnh Hóa thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại 

Xác định thực hiện công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, huyện Thạnh Hóa phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đa dạng hình thức thực hiện.

Kiên Định - Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết